Méně vizuálního smogu a důstojnější propagace kultury v centru Brna. Na Mendlově náměstí stojí nové rondely inspirované Vídní

Publikováno: 9.2.2023

Zachování genia loci a omezení takzvaného vizuálního smogu. To jsou důvody, proč tuzemská města v posledních letech stále více přistupují k omezování venkovní reklamy. V Brně se vedle regulace komerce pustili také do kultivace míst určených pro propagaci kulturních a společenských událostí. První vlaštovkou je nový rondel stojící na Mendlově náměstí. Další dva by se měly v brněnských ulicích objevit do konce března.

Méně vizuálního smogu a důstojnější propagace kultury v centru Brna. Na Mendlově náměstí stojí nové rondely inspirované Vídní

Vizuální smog v historickém centru města, ale i některých městských částech, reguluje brněnský magistrát již několik let. Za tu dobu zmizely z centra Brna již stovky nevhodně umístěných či vizuálně agresivních typů reklam. Naposledy došlo ke zpřísnění regulace v létě loňského roku, kdy došlo na reklamu šířenou na veřejně přístupných místech mimo provozovnu.

„Vyhověli jsme městské části Brno-střed, která požádala o doplnění některých druhů komunikačních médií do nařízení města, jímž je regulováno šíření reklamy, a to z důvodu, že chce na území městské památkové rezervace aktivně řešit znečišťování ulic, parků a dalších veřejných prostranství letáky, navštívenkami nebo reklamními tiskovinami a obdobnými materiály. Zákaz takto šířené reklamy se nevztahuje na politické kampaně, tedy na různé informační stánky nebo například na předvolební mítinky,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ruku v ruce s aktivitou města i jednotlivých částí v oblasti regulace venkovní reklamy jdou i snahy o kultivaci ploch, které zejména v širším centru metropole zůstanou i nadále a budou sloužit výhradně propagaci kulturních a společenských událostí. Řešení, které by nekomerční propagaci umožňovalo a zároveň nenarušovalo genia loci, hledaly Technické sítě Brno (TSB) společně s Kanceláří architekta města Brna (KAM).

Výsledkem společného úsilí byl návrh válcovitého panelu pro víceformátovou reklamu nazvaný nové rondo. O konstrukční řešení a výrobu prvních prototypů se následně postarala společnost Metal ZooM. „Inspirací při návrhu designu nového typu nosiče nám byla podobná ronda umístěná ve Vídni a jiných evropských metropolích. Takové řešení se zatím v Brně v tomto formátu nikde nenacházelo,“ sdělila Hana Dubcová, vedoucí odboru reklamy Technických sítí Brno.

„KAM se začala tímto projektem zabývat v souvislosti s odstraňováním reklamních nezasklených plakátovacích rondelů z centra města Brna. Naše kancelář v této souvislosti definovala principiální požadavky na podobu a umístění těchto rondelů, což se protnulo s poptávkou TSB na rozšíření stávajících kapacit,“ doplnil vedoucí oddělení Veřejný prostor KAM David Zajíček.

První dvě ronda již stojí na rekonstruovaném Mendlově náměstí, třetí by se mělo do konce března objevit na rohu Šumavské a Kounicovy. Vizuální podoba posledního nosiče bude stejná jako u těch na Mendlově náměstí, rozdíl bude ovšem v napájení podsvícení, o které se budou starat fotovoltaické panely.

Další články

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

Světový den vody ve znamení připravované nové podoby svitavského nábřeží

22.3.2024

Práce na přípravě projektové dokumentace přírodě blízkých protipovodňových opatření zahájily společnosti Dopravoprojekt Brno a HG partner. Konkrétně se jedná o úsek začínající v blízkosti mostu u ulice Křenová vedoucí až k pravobřežnímu náhonu nad jezem Edler u Maloměřického mostu. Podklady nezbytné pro povolení stavebního záměru by mělo město Brno získat v roce 2025.

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Procházka: Do výtvarných ateliérů

Dubnová procházka za architekturou nás zavedla do nové budovy ateliérů Katedry výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě MU. Zajímavá stavba se skládá ze tří kvádrů a výškově různých pater s terasou. Místnosti jsou koncipované jako tvůrčí laboratoře s dostatečným úložných prostorem, přiznanými konstrukčními prvky a přirozeným i umělým osvětlením potřebným k výtvarné činnosti.