Projekty: Veřejný prostor

Usilujeme o kvalitní veřejný prostor a příjemný život ve městě, ať už jde o ulice, náměstí nebo parky. Pracujeme na výběru nejvhodnějšího typu dlažby, městského mobiliáře a vytvoření lepších podmínek pro zeleň ve městě.

Mapa projektů