Nová čtvrť Trnitá

Území jižně od historického centra Brna, které desítky let zarůstalo trávou a náletovými dřevinami, se už brzy promění v moderní městskou čtvrť, která nabídne domov, práci i zábavu více než 30 tisícům lidí. Její vstupní branou bude nové hlavní nádraží vznikající podle vítězného návrhu mezinárodní soutěže.

Páteří Trnité se stane široký bulvár spojující nové hlavní nádraží s historickým centrem města. Zaujme roli významného veřejného prostoru se širokými chodníky a množstvím zeleně. Na něj naváže nová uliční síť města.

V celé čtvrti budou maximálně využívány prvky modrozelené infrastruktury a hospodaření se srážkovými vodami, realizace zelených střech nebo četná uliční stromořadí se stanou významnými nástroji přispívající k udržitelnosti města v reakci na změnu klimatu. Oživené městské nábřeží naváže na řeku Svratku a množství parkových ploch vznikne na místě stávajících kolejišť.

Kancelář architekta města Brna zpracovala územní studii nové čtvrti, která se po svém schválení v roce 2021 stala důležitým urbanistickým podkladem pro rozvoj území. V současné době se připravuje několik stavebních záměrů městské infrastruktury a protipovodňových opatření, stejně tak jako projekty soukromých investorů v území.

Od počátku roku 2023 přebraly koordinaci projektu Brněnské komunikace.

Mapa nové čtvrti

Axonometrie nové čtvrti s vyznačenými hlavními záměry