Nová čtvrť Trnitá

Území jižně od historického centra Brna, které desítky let zarůstalo trávou a náletovými dřevinami, se už brzy promění v moderní městskou čtvrť pro deset až patnáct tisíc lidí. Její vstupní branou bude nové hlavní nádraží vznikající podle vítězného návrhu mezinárodní soutěže.

Páteří Trnité se stane široký bulvár spojující nové hlavní nádraží s historickým centrem města. Zaujme roli významného veřejného prostoru se širokými chodníky a množstvím zeleně. Na něj naváže nová uliční síť města.

V celé čtvrti budou maximálně využívány prvky modrozelené infrastruktury a hospodaření se srážkovými vodami, realizace zelených střech nebo četná uliční stromořadí se stanou významnými nástroji přispívající k udržitelnosti města v reakci na změnu klimatu. Oživené městské nábřeží naváže na řeku Svratku a množství parkových ploch vznikne na místě stávajících kolejišť.

Kancelář architekta města Brna zpracovala územní studii nové čtvrti, která se po svém schválení v roce 2021 stala důležitým urbanistickým podkladem pro rozvoj území. V současné době se připravuje několik stavebních záměrů městské infrastruktury a protipovodňových opatření, stejně tak jako projekty soukromých investorů v území.

Mapa nové čtvrti

Axonometrie nové čtvrti s vyznačenými hlavními záměry