Nová čtvrť Trnitá

Desítky let zarůstalo území jižně od historického jádra Brna trávou a náletovými dřevinami. V příštích letech tam vyroste nová městská čtvrť a bude to největší událost od zbourání městských hradeb.

Trnitá nabídne stovky nových bytů a domov až pro patnáct tisíc lidí. Bude to živá čtvrť lemovaná nábřežím Svratky, parky a dominantou Petrova na horizontu. Jejím srdcem bude široký bulvár, který se rozvine od budoucího hlavního nádraží až k ulici Nové sady. Z obou stran rámovaný domy a stromořadími, s dostatkem místa pro pěší, cyklisty, auta i hromadnou dopravu.

Aktualizaci územní studie zpracovala Kancelář architekta města Brna, je důležitým krokem k tomu, aby nová čtvrť měla kvalitní ulice a náměstí, fungující dopravu, technické sítě a protipovodňová opatření.

Zjistěte, jaké jsou hlavní plány v území, nebo se podívejte na Trnitou z ptačí perspektivy.