Východiska a inspirace

Na aktualizaci územní studie nové čtvrti Trnitá pracoval tým architektů, urbanistů, dopravní inženýři, krajinářský architekt, vodohospodáři a specialisté na městskou infrastrukturu. Východisky jejich práce byly jak výsledky soutěží a urbanistických studií, tak odborné workshopy a semináře. Inspiraci čerpali také z už realizovaných zahraničních i tuzemských projektů.

Budoucnost centra Brna, Ivan Koleček – Pavel Jura, architekti Lausanne – Brno

Soutěže a urbanistické studie

Podkladem pro přípravu byly například ideje z vítězných návrhů urbanistických soutěží a územních studií Budoucnost centra Brna ve variantách přestavby Železničního uzlu Brno Řeka a Pod Petrovem.

Jedním z východisek byla také urbanistická ideová studie Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá v Jižním centru z roku 2018, která vznikla na základě memoranda o spolupráci mezi městem a soukromými vlastníky. Spolu s brněnskými architekty Alešem Burianem a Gustavem Křivinkou na studii pracoval americký urbanista a krajinný architekt Mark Johnson (Civitas) i specialista pro městské plánování Tomáš Ctibor (4ct).

Dostavba prostoru Opuštěná – Trnitá v Jižním centru, autoři: Burian-Křivinka, Civitas, 4ct

Referenční projekty

Workshopy a semináře

Přípravě studie předcházely také workshopy s brněnskými architekty a seminář o plánování nových čtvrtí, kterého se účastnilo na šedesát architektů, urbanistů a dalších odborníků.

Mark Johnson vystoupil v Brně poprvé v dubnu 2018. V prostorách brněnské hvězdárny představil své projekty napříč kontinenty. Záznam přednášky je s českými titulky.

Christoph Hrncir, Vídeň, Rakousko

Rakouský architekt pracuje od roku 2003 pro vídeňský magistrát. V současné době jako vedoucí oddělení územního plánování a využití území pro oblast jihu. Působí zároveň jako projektový koordinátor výstavby oblasti kolem nového vídeňského hlavního nádraží, které vzniklo na místě bývalého Jižního nádraží.

Peter Gero, Hamburk, Německo

Původem slovenský urbanista, pracoval třicet let pro magistrát v Hamburku. Z toho dvanáct let pracoval jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské čtvrti HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů, která vznikla v blízkosti centra města revitalizací nákladního přístavu.

Mark Johnson, Denver, USA

Urbanista a krajinný architekt, vede vlastní architektonickou kancelář CIVITAS. Se svým týmem má za sebou kolem pěti set projektů v Severní Americe, Evropě, Asii, Blízkém východě. V Denveru navrhl obnovu průmyslové oblasti v údolí řeky Platte, kde dříve stálo vlakové nádraží, území je dnes jednou z nejžádanějších lokalit ve městě.