Nový světlý povrch sníží zahřívání brněnských ulic

Publikováno: 24.8.2023

O 9 °C oproti šedé dlažbě a o 15 °C ve srovnání s asfaltem, a to během dnešního horkého dne. To jsou výsledky zkušebního měření teploty povrchů ve srovnání s novou bílou dlažbou. Poprvé ji použily Brněnské komunikace na veřejném prostranství mezi Husovou a Nádražní.

Nový světlý povrch sníží zahřívání brněnských ulic

A nejde jen o světlý povrch, který má snížit zahřívání ulice během tropických dní a omezit vyzařování tepla v noci. Dlažba je otryskaná, aby lépe vypadala, impregnovaná k lepšímu odolávání znečištění, se zvýšenou pevností kvůli vozidlům a má menší fazetu, což umožní lepší a tišší pohyb kufrů na kolečkách, koloběžek a dětských kočárků. Zároveň se skládá z několika formátů, aby navázala na koncepci kamenných povrchů v centru města.

Nová dlažba také odpovídá připravovanému standardu povrchů pro veřejná prostranství, který stanoví vzhled a typ dlažby pro městskou památkovou rezervaci. Po schválení radními města Brna budou pravidla závazná. V historické centru standard navrhuje kámen, světlejší varianta je určená třeba na rekonstrukci Údolní kolem Obilního trhu.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.