Standard povrchů
Městské památkové rezervace Brno

Standard povrchů MPR Brno je dokument shrnující dlouhodobou vizi řešení dláždění historického centra města, využití už osvědčených postupů i zdůraznění častých překážek, které se při opravách ulic objevují. Více než rok ho připravovali architekti oddělení Veřejného prostoru Kanceláře architekta města Brna a vznikal i ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, odbory Magistrátu města Brna nebo Národním památkovým ústavem. Vedení města standard schválilo na konci roku 2023 a platit začal od 1. února 2024.

Jedním z důvodů pro vytvoření standardu je naše úcta k městu. Dlažba ovlivňuje nejen jeho vzhled, ale i atmosféru jednotlivých míst. A i když si to ani neuvědomujeme, denně ji používáme a máme před očima. Nová pravidla proto poskytují dlouhodobou vizi pro historické centrum města, včetně postupné obnovy povrchů, přičemž respektujeme osvědčené postupy a řešíme běžné výzvy, které se objevují při opravách veřejných prostranství. Zdejší dlažba má být z esteticky kvalitních a zároveň trvanlivých materiálů.

Standard klade důraz zejména na historickou kontinuitu dláždění, zohledněna je ekonomická stránka, odolnost, trvanlivost a snadná údržba povrchů. Pozornost je věnována detailům, bezbariérovému užívání i snížení přehřívání města v letních měsících. Dokument také stanovuje standardy pro související mobiliář a technické prvky, které jsou nedílnou součástí návrhu povrchů.

Dokument je závazný a určuje vzhled a typ dlažby pro městskou památkovou rezervaci, a to v případě, že jde o komunikace ve vlastnictví města Brna, nebo budou do jeho vlastnictví po dokončení předány. Nevztahuje se však na havarijní a dočasné opravy.

Vzhledem k nutnosti respektovat charakter města, zejména v jeho centrální části, je pro historické jádro navržen kámen (jako např. Starobrněnská nebo Solniční ulice). Dokument umožňuje také použití alternativních typů dlažby pro ulice navazující na centrum – mj. světlejší betonovou variantu, tryskanou, s menšími fazetami a větší pevností (jako např. plánovaná rekonstrukce Údolní kolem Obilního trhu nebo veřejné prostranství mezi ulicemi Nádražní a Husova).

Standard povrchů v MPR Brno reflektuje tyto požadavky:

  • trvanlivost, pevnost a soudržnost
  • snížení počtu prvků standardních dlažeb
  • estetická kvalita a historická kontinuita
  • snadná manipulace a opravitelnost
  • ekonomičnost řešení a dostupnost prvků
  • pohodlí při chůzi s minimem bariér
  • požadavky na kvalitní a pravidelnou údržbu
  • snížení přehřívání města