Koordinační studie
Česká, Solniční a Veselá

Ulice Česká tvoří hlavní spojnici mezi centrálním náměstím a důležitým dopravním uzlem. Spolu s Veselou, Solniční a dalšími ulicemi v okolí jde o velmi frekventované pěší trasy, zároveň ale o poslední místa v centru, která neprošla rekonstrukcí povrchu. Cílem koordinační studie, kterou v roce 2020 zpracovala Kancelář architekta města Brna, je proto sladit zdejší stavební akce a vytvořit veřejný prostor odpovídající významu ulic v historickém jádru města.

Záměry v území

Ulice Česká, Veselá a Solniční spojuje několik probíhajících a na sebe navazujících dlouhodobých stavebních prací rozdílných investorů. Rekonstrukce je zaměřena na vodovody a kanalizace, inženýrské sítě i podpovrchové kolektory. Stavební akce jsou rozděleny do tří etap a potrvají několik let.

Už dnes je Česká spolu s okolními ulicemi významnou trasou pro tisíce lidí každý den a její význam díky připravovanému Janáčkovu kulturnímu centru ještě vzroste. Jeden ze základních předpokladů tvorby kvalitních veřejných prostranství, je sjednotit činnost různých městských firem a odborníků, jak doporučuje mimo jiné také naše publikace Principy tvorby veřejných prostranství.

S podporou vedení města jsme se proto s ohledem na stávající stav rozhodli vypracovat koordinační studii úprav veřejného prostranství ulic Česká, Veselá a Solniční. Ta sladila průběh jednotlivých etap a řešení České i jejího okolí tak bude i přes různé investory odpovídat významu ulice.

Kvalitní dlažba i proměna náměstíčka

Chceme, aby rekonstrukce České, Solniční a Veselé přinesla Brňanům pohodlný a atraktivní veřejný prostor, který naváže na už proměněné části historického jádra města. Vzniknout mají nová pobytová místa včetně náměstíčka v místě setkání všech tří ulic. K tomu má přispět především kvalitní, funkční a trvanlivá kamenná dlažba. Na střední část náměstíčka včetně sochy či vodního prvku by měla být uspořádána soutěž.

Aby nové povrchy navazovaly na rekonstruované ulice a zároveň nezanikly v jednolitou šedou plochu, je nutné pečlivě vybírat jednotlivé prvky. Různě světle i tmavě šedé kameny doplní okrové a pískové tóny, důležitá je také struktura včetně zrnitosti. První výběr kamenných dlaždic proběhl na začátku roku 2021.

Přestože jde především o pěší zónu, nový povrch vydrží také případný pojezd aut a hlavně jejich otáčení. Tam, kde to bude možné, bude použita tloušťka dlažby až 14 cm, úzké spáry vyplněné speciální spárovací hmotou a podkladní skladby pro vyšší zatížení. Jde o skladbu používanou v Rakousku, například na Stephansplatz ve Vídni, ale také v menších městech.

Úprava veřejného prostranství