Projekty: Koncepce

Žádný plánovací proces se neobejde bez důkladných podkladů a vstupních analýz. Ať už jde o veřejný prostor, územní plánování, hromadnou dopravu nebo adaptační i protipovodňová opatření v celoměstském měřítku. Koncepce musí být ucelené, jednotné a opodstatněné. Úzce oborový přístup k různorodým projektům se zároveň snažíme nahradit přístupem komplexním a městotvorným.

Mapa projektů