Projekty: Voda a krajina

Nábřeží brněnských potoků i řek navracíme blíže přírodě a jejich vodu hlídáme před vzedmutím nově budovanými protipovodňovými opatřeními. Využívání prvků modrozelené infrastruktury, adaptační opatření a rozkvět okolní krajiny považujeme za zásadní způsoby, jak zajistit větší odolnost Brna vůči klimatickým změnám, záplavám či suchu.

Mapa projektů