Náměstí Míru

Náměstí Míru jako důstojné centrum Masarykovy čtvrti a příjemné místo pro obyvatele Brna. Takový je cíl urbanisticko-architektonické soutěže, která má přinést to nejlepší řešení na celkové úpravy jeho dlouhodobě nevyhovující podoby a zároveň dostavbu přilehlého bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova. Snahou Kanceláře architekta města Brna je zapojit do přípravy soutěže od samotného začátku všechny klíčové aktéry a širokou veřejnost.

ODLOŽENO: Druhé setkání s veřejností

Děkujeme všem za zájem o druhé setkání k soutěži na podobu náměstí Míru. Z rozhodnutí zadavatele jsme byli bohužel nuceni odložit akci plánovanou na pondělí 14. září. Nový termín setkání dáme na našem webu a sociálních sítích vědět s předstihem, už poslané registrace zároveň zůstanou platné také na přesunuté datum.

 

Výstupy z online ankety

Celkem 365 z vás se zapojilo do internetové ankety věnované náměstí Míru a jeho okolí, kde jste se mohli vyjádřit k současnému stavu i budoucnosti lokality. Více než 64 % hlasujících chybí v místě především vybavenost, jako jsou kavárny, restaurace nebo supermarket. Skoro 45 % schází mobiliář a 17 % vodní prvek. Na otázku, co by se mohlo na náměstí odehrávat, drtivá většina odpovídala preferencí společenských akcí (72 %), jako jsou trhy, vystoupení či akce pro děti i seniory. Za nejsilnější stránku byla považována lokace náměstí (35 %), a to díky blízkosti parků, poloze na kopci s výhledy a vzdálenosti od centra. Naopak největším současným problémem je pro 39 % hlasujících doprava a pro 21 % pak řešení veřejného prostranství.

Anketa byla zveřejněna od 27. ledna do 21. února 2020. Kompletní shrnutí výstupů najdete zde.

Výstupy z participace s veřejností

Nové komunitní centrum, přehlednější řešení tramvajové smyčky nebo úprava parku před Brněnkou, nejen tyto podněty vzešly z únorového setkání s veřejností k proměně náměstí Míru. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 13. února v sále Cyrilometodějské církevní základní školy a zúčastnilo se ho téměř dvě stě lidí. Výstupy slouží jako jeden z podkladů při přípravě zadání urbanisticko-architektonické soutěže. Podívejte se na fotogalerii ze setkání. Shrnutí výstupů najdete zde.

Srdce Masarykovy čtvrti

Náměstí Míru je srdcem jedné z nejhezčích brněnských čtvrtí a zároveň cílem stovek Brňanů, kteří navštěvují park Kraví hora, hvězdárnu či areál plaveckého bazénu. Prostor však dlouhodobě nefunguje jako náměstí a potřebuje celkové a koncepční řešení. Problematické je zejména stávající dopravní řešení a celková neuspořádanost prostoru. Kultivaci vyžaduje vše od prostoru před kostelem svatého Augustina, vstupů do parku Kraví hora po zastávky tramvaje.

Součástí řešení celého prostoru je nutně také proměna chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku. O přestavbu brownfieldu pro kulturní a společenské aktivity v kombinaci s komercí a městskými byty se nyní vede diskuze. Přesunout by se tam mohla také stávající prodejna Brněnky.

Soutěž

Současný nevyhovující stav náměstí se vedení Brna rozhodlo řešit a na konci roku 2019 proto pověřili naši kancelář organizací otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Soutěž chceme s městem vypsat letos na podzim, navázat by na ni mělo zadání projektové dokumentace.

Historie pokusů o revitalizaci náměstí i bývalých vojenských objektů je dlouhá a složitá, i z toho důvodu zadání soutěže důkladně diskutujeme se všemi zapojenými stranami včetně veřejnosti. Ke kulatému stolu jsme přizvali klíčové aktéry, mezi nimi místní občanská sdružení, podnikatele, zástupce městských organizací i vedení zdejších studentských kolejí. Zapojila se také veřejnost, názory na náměstí Míru jsme zjišťovali na setkání v prostorách základní školy na Lerchově i pomocí webového dotazníku.

Úkolem je teď najít co nejlepší řešení, které bude přínosem jak pro obyvatele čtvrti, tak pro fungování města.

 

Jedním z podkladů pro přípravu soutěže bude také studie proveditelnosti na rekonstrukci tramvajové smyčky, kterou zadal v roce 2019 Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Studie měla prověřit možnosti úpravy křižovatky náměstí Míru a současně navrhnout nové řešení tramvajové smyčky v návaznosti na vedení pozemních komunikací tak, aby jejich křížení bylo přehledné a přívětivé pro pěší.

„Nechceme, aby se opakovala situace, která tady byla před více než deseti lety. Zásadní rozdíl oproti dřívějšku je v tom, že zatímco původně šlo o soukromý projekt, teď se myšlenky chopilo město, takže bude hlavním developerem a projekt bude zcela v jeho režii.“ 

Michal Sedláček

ředitel Kanceláře architekta města Brna