Budoucnost náměstí Míru

Jak se v příštích letech promění brněnské náměstí Míru? To je za uplynulé roky často diskutovaná otázka zástupci města i širokou veřejností. A také výzva pro architekty, kteří se mohli přihlásit do otevřené urbanisticko-architektonické soutěže. Návrhy mohli architekti odevzdat do 9. dubna 2021, následně o vítězi rozhodla odborná porota a výsledky schválili brněnští radní 12. května 2021.

Výsledky soutěže

Velkorysý centrální prostor lemovaný špalíry stromů, které přechází ve sloupořadí kolonády podél parku Kraví hora, na jihu vymezený novým polyfunkčním domem v přízemí s obchody, službami a volnočasovým centrem. Tak by se mělo podle vítězů urbanisticko-architektonické soutěže proměnit náměstí Míru a přilehlý bývalý vojenský areál v ulici Lerchova.

Představení zadání soutěže

Od samotného začátku jsme do přípravy soutěže zapojovali veřejnost, proto pro nás bylo důležité představit vám návrh soutěžního zadání. Vzhledem k vládním opatřením, která neumožňovala veřejná setkání, jsme připravili podrobnou videoprezentaci.

Výstupy z online ankety k zadání soutěže

Celkem 155 podnětů přišlo na přelomu října a listopadu v online anketě k návrhu zadání soutěže na proměnu a dostavbu náměstí Míru a přilehlého bývalého vojenského areálu Lerchova. Všechny připomínky a podněty jsme vyhodnotili a rozdělili podle témat, pokud to bylo možné, zapracovali jsme je do zadání soutěže. Některé požadavky se vzájemně vylučovaly, proto jsme vždy zohlednili takový výsledek, který bude přínosný pro město. Náměstí Míru není pouze lokální náměstí jedné čtvrti, jeho význam je vzhledem k jeho poloze u parku Kraví hora, blízkosti Hvězdárny a sportovních aktivit celoměstský.

Anketa byla zveřejněna od 27. října do 3. listopadu 2020. Kompletní shrnutí výstupů najdete zde.

Výstupy z participace s veřejností

Nové komunitní centrum, přehlednější řešení tramvajové smyčky nebo úprava parku před Brněnkou, nejen tyto podněty vzešly z únorového setkání s veřejností k proměně náměstí Míru. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 13. února v sále Cyrilometodějské církevní základní školy a zúčastnilo se ho téměř dvě stě lidí. Výstupy slouží jako jeden z podkladů při přípravě zadání urbanisticko-architektonické soutěže. Podívejte se na fotogalerii ze setkání. Shrnutí výstupů najdete zde.

Výstupy z první online ankety

Celkem 365 z vás se zapojilo do internetové ankety věnované náměstí Míru a jeho okolí, kde jste se mohli vyjádřit k současnému stavu i budoucnosti lokality. Více než 64 % hlasujících chybí v místě především vybavenost, jako jsou kavárny, restaurace nebo supermarket. Skoro 45 % schází mobiliář a 17 % vodní prvek. Na otázku, co by se mohlo na náměstí odehrávat, drtivá většina odpovídala preferencí společenských akcí (72 %), jako jsou trhy, vystoupení či akce pro děti i seniory. Za nejsilnější stránku byla považována lokace náměstí (35 %), a to díky blízkosti parků, poloze na kopci s výhledy a vzdálenosti od centra. Naopak největším současným problémem je pro 39 % hlasujících doprava a pro 21 % pak řešení veřejného prostranství.

První online anketa byla zveřejněna od 27. ledna do 21. února 2020. Kompletní shrnutí výstupů najdete zde.

Srdce Masarykovy čtvrti

Náměstí Míru je srdcem jedné z nejhezčích brněnských čtvrtí a zároveň cílem stovek Brňanů, kteří navštěvují park Kraví hora, hvězdárnu či areál plaveckého bazénu. Prostor však dlouhodobě nefunguje jako náměstí a potřebuje celkové a koncepční řešení. Problematické je zejména stávající dopravní řešení a celková neuspořádanost prostoru. Kultivaci vyžaduje vše od prostoru před kostelem svatého Augustina, vstupů do parku Kraví hora po zastávky tramvaje.

Součástí řešení celého prostoru je nutně také proměna chátrajících objektů bývalého vojenského areálu v ulici Lerchova a přilehlého parčíku. O přestavbu brownfieldu pro kulturní a společenské aktivity v kombinaci s komercí a městskými byty se nyní vede diskuze. Přesunout by se tam mohla také stávající prodejna Brněnky.

Soutěž

Současný nevyhovující stav náměstí se vedení Brna rozhodlo řešit a na konci roku 2019 proto pověřili naši kancelář organizací otevřené urbanisticko-architektonické soutěže.

Návrhy mohli architekti odevzdat do 9. dubna 2021. O vítězi rozhodla odborná porota, výsledky schválili brněnští radní 12. května 2021. Všechny návrhy představíme na výstavě.

Historie pokusů o revitalizaci náměstí i bývalých vojenských objektů je dlouhá a složitá, i z toho důvodu jsme zadání soutěže důkladně diskutovali se všemi zapojenými stranami včetně veřejnosti. Ke kulatému stolu jsme přizvali klíčové aktéry, mezi nimi místní občanská sdružení, podnikatele, zástupce městských organizací i vedení zdejších studentských kolejí. Zapojila se také veřejnost, názory na náměstí Míru jsme zjišťovali na setkání v prostorách základní školy na Lerchově i pomocí webového dotazníku.

Jedním z podkladů pro přípravu soutěže byla také studie proveditelnosti na rekonstrukci tramvajové smyčky, kterou zadal v roce 2019 Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Studie měla prověřit možnosti úpravy křižovatky náměstí Míru a současně navrhnout nové řešení tramvajové smyčky v návaznosti na vedení pozemních komunikací tak, aby jejich křížení bylo přehledné a přívětivé pro pěší.