Projekty: Rozvoj

Naším projektem je Brno! Usilujeme o město, kde se dobře žije a které je pro každého. Naši architekti, urbanisté, krajináři, inženýři i další odborníci plánují kvalitní a udržitelný rozvoj Brna. Zpracováváme nový územní plán, územní studie, pozorujeme život ve městě a informace používáme pro jeho lepší budoucnost. Sledujeme velké brněnské projekty a zajímáme se i o ty malé.

Mapa projektů