Mendlovo náměstí

Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, tyto a další ideje jsme představili ve studii na částečné úpravy Mendlova náměstí. Cílem bylo přinést zlepšení stavu náměstí pro tisíce lidí, kteří ho každý den užívají, a zároveň vytvořit důstojný prostor pro umístění uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela. Studii vypracovala Kancelář architekta města Brna v roce 2020 a sloužila jako podklad pro další jednání. V současné době projekt úprav Mendlova náměstí připravuje architektonický ateliér Chybík a Krištof ve spolupráci s Michalem Palaščákem a Zdeňkem Sendlerem.

Záměry v území

V roce 2018 jsme připravili ideovou urbanistickou soutěž, která přinesla nové názory na celkové řešení Mendlova náměstí. Cesta k realizaci vítězného návrhu může být velmi dlouhá, je totiž závislá na celkové změně organizace dopravy na náměstí i realizací souvisejících projektů mimo Mendlovo náměstí. Projekt částečných úprav proto počítá se záměrem využít jedinečné příležitosti blížící se opravy parovodu, která bude na náměstí probíhat, i výročí 200 let od narození J. G. Mendela a tento zásadní veřejný prostor s celoměstským významem proměnit k lepšímu.

Principy úvah

Cílem navržené proměny je hlavně zkultivovat neatraktivní a nefunkční prostor a výrazně vylepšit komfort tohoto přestupního uzlu. Do současného chaotického místa plného bariér a vizuálního smogu chceme vnést řád lepším uspořádáním nových atraktivních prvků i barevným sjednocením těch starých. Pomocí stromů a trvalek bude současný prostor opticky rozčleněn do menších částí, prostory zastávek MHD budou vizuálně odcloněny od rušných komunikací.

Mendlovo náměstí jako důstojný prostor

Mendlovo náměstí je zejména dopravním terminálem s velkým pohybem osob. Leitmotivem návrhu je proto zejména vylepšení podmínek pro cestující. Navrhujeme zrušit prostorové a výškové bariéry, rozšířit chodníky, doplnit vybavení lavičkami i přístřešky na zastávkách a sjednotit mobiliář. Chceme vysadit dostatečné množství stromů, které zajistí stín a menší zahřívání zpevněných ploch, stejně jako lepší mikroklima tohoto přestupního uzlu. Zavedením systému modrozelené infrastruktury chceme snížit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace a využít ji pro závlahu stromů.

V návrhu počítáme také s nahrazením stávajících nesourodých prodejních stánků novými typy. V prostoru navrhujeme umístit prototypy reklamních válců, které by nahradily stávající reklamní válce na sloupech a snížily by vizuální smog místa.

Dopravní řešení návrhu počítá se znovuobnovením cyklopruhu přes náměstí a s možností zrušení zastávek mimoměstských linek po jejich očekávaném přesunutí k bohunickému kampusu.