Mendlovo náměstí

Přístřešky se zelenými střechami, nové stromy a záhony s trvalkami, širší chodníky nebo kultivované prodejní stánky, tak by podle studie na částečné úpravy veřejného prostranství vypracované Kanceláří architekta města Brna mohlo v roce 2022 vypadat Mendlovo náměstí. Kompromisní, ale realizovatelné řešení zároveň vytvoří důstojný prostor pro umístění uměleckého díla k příležitosti 200 let od narození J. G. Mendela.

Kompletní studie ke stažení (24 MB)

 

Záměry v území

V roce 2018 jsme připravili ideovou urbanistickou soutěž, která přinesla nové názory na celkové řešení Mendlova náměstí. Bohužel cesta k realizaci vítězného návrhu může být velmi dlouhá, je totiž závislá na celkové změně organizace dopravy na náměstí i realizací souvisejících projektů mimo Mendlovo náměstí. Naším záměrem je proto využít jedinečné příležitosti blížící se opravy parovodu, která bude na náměstí probíhat od dubna do září 2021, i výročí 200 let od narození J. G. Mendela a tento zásadní veřejný prostor s celoměstským významem proměnit k lepšímu.

Principy úvah

Cílem proměny je hlavně zkultivovat neatraktivní a nefunkční prostor a výrazně vylepšit komfort tohoto přestupního uzlu. Do současného chaotického místa plného bariér a vizuálního smogu chceme vnést řád lepším uspořádáním nových atraktivních prvků i barevným sjednocením těch starých. Pomocí stromů a trvalek bude současný prostor opticky rozčleněn do menších částí, prostory zastávek MHD budou vizuálně odcloněny od rušných komunikací.

Mendlovo náměstí jako důstojný prostor

Mendlovo náměstí je zejména dopravním terminálem s velkým pohybem osob. Leitmotivem našeho návrhu je proto zejména vylepšení podmínek pro cestující. Navrhujeme zrušit prostorové a výškové bariéry, rozšířit chodníky, doplnit vybavení lavičkami i přístřešky na zastávkách a sjednotit mobiliář. Chceme vysadit dostatečné množství stromů, které zajistí stín a menší zahřívání zpevněných ploch, stejně jako lepší mikroklima tohoto přestupního uzlu. Zavedením systému modrozelené infrastruktury chceme snížit odtok dešťové vody ze zpevněných ploch do kanalizace a využít ji pro závlahu stromů.

V návrhu počítáme také s nahrazením stávajících nesourodých prodejních stánků novými typy. V prostoru navrhujeme umístit prototypy reklamních válců, které by nahradily stávající reklamní válce na sloupech a snížily by vizuální smog místa.

Dopravní řešení návrhu počítá se znovuobnovením cyklopruhu přes náměstí a s možností zrušení zastávek mimoměstských linek po jejich očekávaném přesunutí k bohunickému kampusu.