Projekty: Doprava

Máme vizi města krátkých vzdáleností, ve kterém je snadné se pohybovat pěšky, na kole, autem či městskou hromadnou dopravou. Důraz klademe na to, aby ulice sloužily především lidem. S tímto záměrem vypracováváme dopravní studie, které slouží jako podklad pro stavbu nových čtvrtí či revitalizaci brownfieldů. Řešíme podobu i funkčnost silnic, brněnského metra nebo nového nádraží.

Mapa projektů