Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

Publikováno: 2.6.2024

Jak si nové generace z Fakulty architektury (FA VUT) pod vedením holandských architektů a ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) představují další rozvoj Zábrdovic? Jakou mají studenti vizi kultury bydlení a zahušťování městské zástavby? Výstavu studentských návrhů urbanistického řešení lokality mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou můžete od 7. června vidět v Galerii! VSTUPTE v KAM na Zelném trhu.

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

S rozšiřováním a zahušťováním našich měst je potřeba přemýšlet také o novém přístupu k využívání našeho životního prostoru. Jak společně žít „udržitelně“ a jak dát nové zástavbě vlastní identitu, aby nevznikala místa „bez duše“? Je možné si hrát s měřítkem staveb tak, abychom využívali vybavenosti a výhod města, ale zároveň pospolitost vesnice?

Nad těmito otázkami se zamýšleli studenti FA VUT a výsledky jejich práce představuje výstava, která bude zahájena ve čtvrtek 6. června od 16:30 v Galerii! VSTUPTE. Proběhne za účasti vedení Fakulty architektury, odborníků z KAM, studentů a jejich vyučujících. Výstavu bude možné poté navštívit až do 15. září, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.

Tento experiment se zaměřuje na oblast mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou. Oblast dnes uzavřenou mezi obytnou čtvrtí a brownfieldem, který byl kdysi železniční tratí. Studenti vypracovali jako projekční tým nový urbanistický koncept pro město Brno, který se snaží odpovědět na to, jak by nové generace chtěly žít ve snaze najít rovnováhu mezi veřejným a soukromým,“ přibližuje zadání semestrálního projektu Radek Suchánek, děkan Fakulty architektury.

Na zpracování tohoto projektu se podílelo 21 studentů pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi, Servie Boetzkese a Radka Bruneckého z FA VUT společně s vedoucím oddělení Veřejného prostoru KAM Davidem Zajíčkem a vedoucí oddělení Územního plánování KAM Pavlou Pannovou. Spolupráci mezi fakultou a KAM vítá také městský architekt Jan Tesárek: „Město získá nový tvůrčí pohled za rozvoj okolí Tišnovky. Lokalita nabízí potenciál pro kvalitní bydlení ve výborně dopravně dostupné oblasti širšího centra města. V blízké budoucnosti navíc přibudou protipovodňová opatření na sousedícím úseku Svitavy.“

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.