Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

Publikováno: 2.6.2024

Jak si nové generace z Fakulty architektury (FA VUT) pod vedením holandských architektů a ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) představují další rozvoj Zábrdovic? Jakou mají studenti vizi kultury bydlení a zahušťování městské zástavby? Výstavu studentských návrhů urbanistického řešení lokality mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou můžete od 7. června vidět v Galerii! VSTUPTE v KAM na Zelném trhu.

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

S rozšiřováním a zahušťováním našich měst je potřeba přemýšlet také o novém přístupu k využívání našeho životního prostoru. Jak společně žít „udržitelně“ a jak dát nové zástavbě vlastní identitu, aby nevznikala místa „bez duše“? Je možné si hrát s měřítkem staveb tak, abychom využívali vybavenosti a výhod města, ale zároveň pospolitost vesnice?

Nad těmito otázkami se zamýšleli studenti FA VUT a výsledky jejich práce představuje výstava, která bude zahájena ve čtvrtek 6. června od 16:30 v Galerii! VSTUPTE. Proběhne za účasti vedení Fakulty architektury, odborníků z KAM, studentů a jejich vyučujících. Výstavu bude možné poté navštívit až do 15. září, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.

Tento experiment se zaměřuje na oblast mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou. Oblast dnes uzavřenou mezi obytnou čtvrtí a brownfieldem, který byl kdysi železniční tratí. Studenti vypracovali jako projekční tým nový urbanistický koncept pro město Brno, který se snaží odpovědět na to, jak by nové generace chtěly žít ve snaze najít rovnováhu mezi veřejným a soukromým,“ přibližuje zadání semestrálního projektu Radek Suchánek, děkan Fakulty architektury.

Na zpracování tohoto projektu se podílelo 21 studentů pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi, Servie Boetzkese a Radka Bruneckého z FA VUT společně s vedoucím oddělení Veřejného prostoru KAM Davidem Zajíčkem a vedoucí oddělení Územního plánování KAM Pavlou Pannovou. Spolupráci mezi fakultou a KAM vítá také městský architekt Jan Tesárek: „Město získá nový tvůrčí pohled za rozvoj okolí Tišnovky. Lokalita nabízí potenciál pro kvalitní bydlení ve výborně dopravně dostupné oblasti širšího centra města. V blízké budoucnosti navíc přibudou protipovodňová opatření na sousedícím úseku Svitavy.“

Další články

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

Veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna

9.7.2024

Ve středu 31. července se ve Sněmovním sále Nové radnice od 13 hodin uskuteční veřejné projednání návrhu Územního plánu města Brna.

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

Nový Územní plán města Brna míří ven – dnes byl zveřejněn jeho návrh

26.6.2024

Návrh nového Územního plánu města Brna (NÚP) určený pro veřejné projednání je ode dneška dostupný na městském portálu územního plánování. Tato aktualizovaná verze vznikla na základě společného jednání. Během prvních měsíců tohoto roku se k podobě NÚP mohly vyjádřit především dotčené orgány, jako jsou ministerstva, krajský úřad nebo sousední obce, ale současně i veřejnost a jednotlivé městské části. Po zákonném vypořádání požadavků a připomínek byl návrh upraven do aktuální podoby. Veřejné projednání je plánováno na 31. července 2024 od 13 hodin ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně.

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

Zastupitelé schválili skupinu Jednotlivých změn ÚPmB, v platnost vstoupí během srpna

25.6.2024

Na první pohled spousta maličkostí v mapě Brna, v realitě 106 důležitých změn stávajícího územního plánu. Tento strategický dokument je totiž potřeba pravidelně aktualizovat. Změny minulý týden schválili brněnští zastupitelé a v platnost vstoupí s největší pravděpodobností na začátku srpna. Zpracovat dokumentaci tzv. „Skupiny B.I“ dostala za úkol Kancelář architekta města Brna. Pořizovatelem byl Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna. Zároveň došlo ke schválení i dalších změn stávajícího územního plánu. Vše je dostupné na portálu územního plánování upmb.brno.cz.