Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Publikováno: 3.6.2024
06
čvn
15
zář

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.

  • Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 13
  • po–pá 9–17
Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Nová vize pro městskou čtvrť Zábrdovice

S rozšiřováním a zahušťováním našich měst je potřeba přemýšlet také o novém přístupu k využívání našeho životního prostoru. Jak společně žít „udržitelně“ a jak dát nové zástavbě vlastní identitu, aby nevznikala místa „bez duše“? Je možné si hrát s měřítkem staveb tak, abychom využívali vybavenosti a výhod města, ale zároveň pospolitost vesnice?

Nad těmito otázkami se zamýšleli studenti FA VUT a výsledky jejich práce představuje výstava, která bude zahájena ve čtvrtek 6. června od 16:30 v Galerii! VSTUPTE. Proběhne za účasti vedení Fakulty architektury, odborníků z KAM, studentů a jejich vyučujících. Výstavu bude možné poté navštívit až do 15. září, a to každý všední den od 9 do 17 hodin.

A New Urban Vision for Zábrdovice

With the expansion and densification of our cities, it is necessary to think about a new approach to the use of our living space. How do we live „sustainably“ together and how do we give new developments their own identity, so that places „without a soul“ do not ensue? Is it possible to play with the scale of buildings in such a way that we use the amenities and advantages of the city, and yet achieve the communality of a village?

FA BUT students pondered these questions, and the results of their work are presented in an exhibition that will open on Thursday, June 6 from 4:30 p.m. in the Galerie VSTUPTE! It will take place with the participation of the management of the Faculty of Architecture, experts from KAM, students, and their teachers. The exhibition can then be visited until September 15, every weekday from 9 a.m. to 5 p.m.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

Nová kultura bydlení jako v Nizozemí. Jak si mladí architekti představují rozvoj Zábrdovic

2.6.2024

Jak si nové generace z Fakulty architektury (FA VUT) pod vedením holandských architektů a ve spolupráci s Kanceláří architekta města Brna (KAM) představují další rozvoj Zábrdovic? Jakou mají studenti vizi kultury bydlení a zahušťování městské zástavby? Výstavu studentských návrhů urbanistického řešení lokality mezi ulicí Jana Svobody a řekou Svitavou můžete od 7. června vidět v Galerii! VSTUPTE v KAM na Zelném trhu.