Plán jsme vysílali k vám a odpovědi, na které se nedostalo

Publikováno: 24.4.2020

Když nebylo možné přijít na naše setkání, přišli jsme s návrhem nového územního plánu přímo k vám na vaše obrazovky. Živé vysílání na naší facebookové stránce jsme zahájili představením základních informací o návrhu nového územního plánu, ale také prezentací tématických okruhů, jako je doprava nebo zelená infrastruktura. Větší část vysílání jsme pak věnovali vašim dotazům, které jste měli možnost pokládat přes internet. V průběhu setkání jsme jich zodpověděli přes 60, přesto jsme nestihli všechny. Nyní vám proto spolu se záznamem akce přinášíme také odpovědi zbývající. Příležitosti živého vysílání využily stovky z vás, v nejsledovanější moment přenosu bylo připojeno skoro 450 uživatelů zároveň.

Plán jsme vysílali k vám a odpovědi, na které se nedostalo

Úvodní část prezentací zahájil Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna. Do představení návrhu nového územního plánu se zapojila také Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje MMB, a radní města Brna pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal. Vedoucí oddělení územního plánování Bohumila Hybská představila základní principy návrhu územního plánu a jak ho číst. Krajinářský architekt Ondřej Nečaský navázal prezentací věnovanou zelené infrastruktuře a krajině. Úvodní blok zakončil vedoucí oddělení dopravy Martin Všetečka.

Dotazy, na které se ve vysílání nedostalo

Komunikace Obřany-Lesná, napojení u sídliště a ul. Hlaváčova je dopravní masakr pro místní obyvatele. Cyklostezka tam v rámci participativního rozpočtu nešla. A tohle ano?

Ano, výstavba v minulosti bohužel nebyla navržena tak, aby rozumně umožnila další rozvoj, proto by v případě výstavby v lokalitě Ob-4 bylo nutno se napojit nepříliš citlivým způsobem do ul. Fryčajovy. Z ul. Hlaváčovy napojení motorovou dopravou nepředpokládáme, nicméně v podrobnosti územního plánu nelze definovat konkrétní organizaci dopravy.

Obřany: Plochy Ob-1,4,5 – další masivní zábor krajiny výstavbou, opakování chyb a problémů co jsou nyní na Sadové, kterou již developeři vytěžili. Posun jinam?

Rozvojové lokality Ob-1,4,5 jsou podmíněny vypracování územní studie, která prověří mj. potřebu umístění občanské vybavenosti nebo napojení na dopravní infrastrukturu. Studie má sloužit k představě o výsledném řešení lokality právě proto, aby nedošlo k neřízené výstavbě bez jediného obchodu a s jediným dopravním napojením lokality jako na Sadové.

Prvoplánové řešení výstavby „ukázat na pole okolo města“ místo podpory a tlaku na využití vybydlených ploch ve městě je jak z 90. let! Jen nahrává developerům!

Územní plán se zaměřuje na několik důležitých lokalit: dostavba a přestavba ve vnějším prstenci centra města (od Nových Sadů po Zbrojovku), dále navrhuje dlouhodobě sledované lokality pro výstavbu (Červený kopec, Západní brána podél ulice Jihlavské naproti Bohunickému kampusu, Dolní Heršpice – Přízřenice) nebo novou zástavbu navazující na již stabilizované území, kterou doplňuje novým subcentrem s občanskou vybaveností (Bosonohy, Řečkovice). Město je životaschopné, pokud v něm žijí lidé a je pro ně atraktivní, proto je důležité, aby územní plán nabízel vyvážený rozvoj v různých částech města.

V novém ÚP je parcela s C/v4. Výškový index 4. V aktuálním ÚP je IPP 0,8 tedy v3. Původní nezákonné IPP 1,6 soud zrušil a vrátil na 0,8. Jak to změnit na v3?

Podáním připomínky nebo námitky (viz Průvodce), ve které odůvodníte, proč by v místě měla být nastavena výšková úroveň 3.

Návrh územního plánu neřeší ochranu zahradně upravených vnitrobloků, jejichž zachování ve městě je nejen s ohledem na nastalou klimatickou změnu, vysoce žádoucí.

Územní plán stanovuje zastoupení zeleně procentuálním podílem a to konkrétně 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochu současně. Dalšími možnostmi je realizace prvků modrozelené infrastruktury (zadržování dešťové vody) nebo výsadba vegetace (stromů) i na soukromých pozemcích, jelikož klimatická změna je věcí všech obyvatel města Brna a společný přístup povede k žádoucím výsledkům.

Nešlo by požádat poslance o prodloužení platnosti stávajícího ÚP (třeba o rok či dva) než projednávat návrh v době krize? Řada lidí má teď jiné starosti.

Doba krize sice neumožňuje přímý kontakt s územním plánem, ale prodlužuje veřejnejnosti možnost se prostřednictvím webového prohlížeče delší dobu seznámit s jeho obsahem. Postup, který navrhujete, je s ohledem na Prahu a její Metropolitní plán možný, ale nelze na něj spoléhat.

Jaký je plán s lokalitou Líšeň C-1?

Jedná se o územní rezervu pro smíšené plochy obytné, jejichž potřebu a využití bude nutné po vydání územního plánu prověřit a případně změnou územního plánu vymezit v místě rezervy plochy návrhové.

Dobrý den, co když nebude hlavní nádraží přesunuto k řece, díky špatně zpracované studii ŽUBu (kde nebyla řádně posouzena nákladní doprava)?

Nádraží k řece přesunuto bude. Toto rozhodnutí schválila Centrální komise Ministerstva dopravy dne 30. května 2018 (na podkladu Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno) a město Brno spolu se Správou železnic dělá postupné kroky s přípravou dokumentace železničního uzlu včetně řešení nákladní dopravy. Navíc by více než stoletá stagnace čtvrtí podél kolejišť pokračovala dál.

Mimoto upozorňujeme, že sdružení železničních nákladních dopravců (ŽESNAD) opakovaně deklarovalo, že neprotestuje proti koncepci ŽUB s polohou nádraží u řeky, ale že protestuje proti konkrétnímu uspořádání kolejiště ve var. Ab, které bylo navrženo pro jinou organizaci nákladní dopravy, než požaduje ŽESNAD. Pro Správu železnic nyní projektant zpracovává návrh a prověření dopravní technologie a návrh kolejových úprav ŽUB.

Lokalita Jundrov – pod Dubovou. Karta říká zpracovat ÚS s uvedenými požadavky, ale tam se již pod paneláky staví asi 40 rodinných domů. Jak je to možné?

Územní studie ÚS-14 je vymezena pro větší území, než zahrnuje současně probíhající výstavba. Ta bude v době zpracování považována za stav v území, jelikož územní plán „předskočila“.

Řečkovice: Jak chcete prodloužit šalinu č.1 na úzké ulici Terezy Novákové? Na ulici jsou z obou stran rodinné domy a není prostor k rozšíření.

Jízdou silničních vozidel po tramvajových kolejích, jako např. na Táborské či Minské.

Dobrý den. Líbí se nám změny ohledně BE-6 – co ale dělat když náš pozemek je zaznačen jako sběrná komunikace a dokonce křižovatka a my bychom chtěli stavět?

V tomto případě je dobré začít jednat s Majetkovým odborem o možném řešení (směna pozemků).

Bystrc – Markůvky – Bc-5: Jaké jsou aktuální plány s nezastavěnými plochami? Postupně oblast zarůstá zástavbou. Umožníte stavby i chatařům na svém pozemku? Díky.

Rozvojová lokalita Bc-5 zahrnuje převážně plochy bydlení, na kterých lze stavět s ohledem na typ struktury zástavby a výškovou úroveň (viz kód každé plochy). V lokalitě je také vymezena plocha rekreace, na které lze stavět chaty do 80 m2. Pokud má tedy chatař pozemek v některé z těchto ploch, výstavba mu umožněna bude.

 

Dobrý den, jaké jsou plány s vnitrobloky, kde jsou aktuálně zahrádkářské kolonie? Konkrétně mě zajímá vnitroblok Nové sady / Soukenická. Děkuji Blok Nové Sady/Soukenická se nachází ve stabilizované ploše bydlení, která potvrzuje stávající stav v území.

O žádných aktuálních plánech s vnitroblokem nevíme a vzhledem k neexistenci veřejného prostranství by ani nebyl namístě.

Zahradní vnitrobloky RD nad Slovaňákem odpovídají pravidlům uspořádání rezidenční zástavby. Proč jsou zařazeny do účelově rozvolněné zástavby kompaktní?

Územní plán stanovuje pro lokalitu Králova Pole tendující stav vzhledem k poloze v centrální části města, která má bloková charakter.

Bydlení kompaktní pro vnitrobloky RD nad Slovaňákem, stejně jako předchozí „Aktualizace UP“, umožní devastaci soukromých zahrad nadzemními garážemi.

Územní plán reguluje zastoupení zeleně procentuálním podílem a to konkrétně 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochu současně. Dále se odkazuje na charakter lokalit, kterému neodpovídá nadzemní objekt ve vnitrobloku. Navíc majetkoprávní vztahy v dnešních blocích (jednotlivý vlastnící zahrad) takové řešení vylučují.

Pan místostarosta pro ÚP MČ Kr. pole ujistil majitele RD – vnitrobloky nad Slovaňákem BK , že je zde vyloučena stavba nadzemních garáží , upřesněte prosím.

Ano, nadzemní stavby by porušily stávající stav v území. Lze také zopakovat 30 % zastoupení zeleně na disponibilních pozemcích a na funkční ploše současně a majetkovou strukturu stávajících bloků.

Další články

Osm architektonických týmů chce proměnit náměstí Míru, z jejich návrhů teď odborná porota vybere ten vítězný

Osm architektonických týmů chce proměnit náměstí Míru, z jejich návrhů teď odborná porota vybere ten vítězný

20.4.2021

Kdo navrhl nejlepší řešení proměny náměstí Míru? To na konci tohoto týdne rozhodnou členové odborné poroty. Vybírat budou z osmi návrhů, které přišly do otevřené urbanisticko-architektonické soutěže organizované kanceláří městského architekta. Soutěžící měli za úkol navrhnout úpravu náměstí Míru včetně dopravního řešení, vstupu do parku Kraví hora a podoby nového polyfunkčního domu v prostoru přilehlého areálu Lerchova. Všechny návrhy, včetně těch vítězných, představíme po schválení výsledků soutěže vedením města. Na červen připravujeme také výstavu.

Široký bulvár, byty až pro patnáct tisíc lidí, zelené vnitrobloky i střechy. Příprava nové čtvrti Trnitá pokračuje

Široký bulvár, byty až pro patnáct tisíc lidí, zelené vnitrobloky i střechy. Příprava nové čtvrti Trnitá pokračuje

15.4.2021

Důležitý krok pro rozvoj jižní části Brna, tím je dokončení územní studie nové čtvrti Trnitá. Studie určuje hlavní principy, podle kterých se území o velikosti zhruba 140 hektarů v těsné blízkosti historického jádra města bude v příštích letech rozvíjet. Je to zásadní dokument pro plánovanou výstavbu, ale také pro podobu veřejných prostranství nebo parků. Její aktualizaci zpracovala kancelář městského architekta, která se dlouhodobě věnuje koordinaci záměrů města a investorů v území.

Podzemní dráhy u nás i ve světě. Odborníci sdíleli zkušenosti pro Brno

Podzemní dráhy u nás i ve světě. Odborníci sdíleli zkušenosti pro Brno

9.4.2021

Čím se může inspirovat Brno při plánování podzemní dráhy? Má navazovat na síť železnic, tramvají, nebo půjde o metro? Kolik bude potřeba zastávek? A je na to Brno dost velké? Nejen na tyto otázky hledal odpovědi online seminář pořádaný Kanceláří architekta města Brna ve čtvrtek 25. března. K pětici přednášejících se přes aplikaci Teams připojila téměř stovka posluchačů. Spolupořadatelem akce byl Ústav železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.