Po Moravském náměstí se město pustí do dalšího parku. Proměna čeká okolí Domu umění

Publikováno: 21.12.2023

Bezpečnější a k návštěvníkům vstřícnější zelená oáza v samém centru Brna, lepší využití lokality, větší propojení s výstavní síní. Takový pocit by měli lidé mít z nové podoby části parku Koliště, která přiléhá k funkcionalistickému Domu umění. Brněnští radní včera schválili tento investiční záměr a v lednu se budou zabývat jeho financováním.

Po Moravském náměstí se město pustí do dalšího parku. Proměna čeká okolí Domu umění

„Vydařená rekonstrukce parku na Moravském náměstí ukázala, že Brňany a Brňanky těší nová zelená veřejná prostranství doplněná o základní služby a že je hojně vyhledávají. V prstenci kolem historického centra by další takové místo mohlo už v následujících letech vzniknout kolem Domu umění. Jeho nová podoba vzešla začátkem roku z architektonicko-krajinářské soutěže a navrhl ji ateliér M2AU,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

S novým rokem budou zástupci města jednat o uzavření smlouvy s vítězem soutěže ateliérem M2AU a bude probíhat dopracování soutěžního návrhu, které zohlední všechna doporučení poroty a zadavatele. Následně budou zpracovány další stupně projektové dokumentace, která zpřesní mimo jiné i požadavky na finance a dobu výstavby. „V tuto chvíli předpokládáme, že investice překročí 130 milionů korun s DPH. Samotné práce začnou nejdříve za tři roky,“ doplnil náměstek primátorky pro investice René Černý.

Co zamýšlená rekonstrukce zahrne? Terénní úpravy okolí Domu umění nejen objekt opticky propojí s parkem, ale také dovolí vybudovat do něj bezbariérový vstup. „Vznikne zde i vodní prvek, mělká fontána s mlžícími tryskami, která bude alternativně fungovat jako zpevněná plocha, využívaná k pořádání kulturních akcí. Pro ty bude sloužit i nový hudební pavilon, který vybudujeme ve střední části parku. Všechny stromy v parku čeká odborné ošetření. Nové stromy se objeví na místě dnešní zahrádky Zemanovy kavárny nebo u ulice Za Divadlem, kterou rovněž opravíme i se zřetelem k cyklistické dopravě,“ doplnil náměstek primátorky pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.