Po Moravském náměstí se město pustí do dalšího parku. Proměna čeká okolí Domu umění

Publikováno: 21.12.2023

Bezpečnější a k návštěvníkům vstřícnější zelená oáza v samém centru Brna, lepší využití lokality, větší propojení s výstavní síní. Takový pocit by měli lidé mít z nové podoby části parku Koliště, která přiléhá k funkcionalistickému Domu umění. Brněnští radní včera schválili tento investiční záměr a v lednu se budou zabývat jeho financováním.

Po Moravském náměstí se město pustí do dalšího parku. Proměna čeká okolí Domu umění

„Vydařená rekonstrukce parku na Moravském náměstí ukázala, že Brňany a Brňanky těší nová zelená veřejná prostranství doplněná o základní služby a že je hojně vyhledávají. V prstenci kolem historického centra by další takové místo mohlo už v následujících letech vzniknout kolem Domu umění. Jeho nová podoba vzešla začátkem roku z architektonicko-krajinářské soutěže a navrhl ji ateliér M2AU,“ připomněla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

S novým rokem budou zástupci města jednat o uzavření smlouvy s vítězem soutěže ateliérem M2AU a bude probíhat dopracování soutěžního návrhu, které zohlední všechna doporučení poroty a zadavatele. Následně budou zpracovány další stupně projektové dokumentace, která zpřesní mimo jiné i požadavky na finance a dobu výstavby. „V tuto chvíli předpokládáme, že investice překročí 130 milionů korun s DPH. Samotné práce začnou nejdříve za tři roky,“ doplnil náměstek primátorky pro investice René Černý.

Co zamýšlená rekonstrukce zahrne? Terénní úpravy okolí Domu umění nejen objekt opticky propojí s parkem, ale také dovolí vybudovat do něj bezbariérový vstup. „Vznikne zde i vodní prvek, mělká fontána s mlžícími tryskami, která bude alternativně fungovat jako zpevněná plocha, využívaná k pořádání kulturních akcí. Pro ty bude sloužit i nový hudební pavilon, který vybudujeme ve střední části parku. Všechny stromy v parku čeká odborné ošetření. Nové stromy se objeví na místě dnešní zahrádky Zemanovy kavárny nebo u ulice Za Divadlem, kterou rovněž opravíme i se zřetelem k cyklistické dopravě,“ doplnil náměstek primátorky pro životní prostředí Jaroslav Suchý.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.