Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Publikováno: 6.11.2023

Cílem soutěže je nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s uměleckým dílem měla tvořit harmonický celek.

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Jedná se o historicky významné místo města Brna, návrh by tak měl respektovat jeho charakter, měřítko a hodnoty. Řešené nároží Mendlova náměstí je v exponované poloze frekventované dopravní křižovatky, která prostor před bazilikou od zbytku náměstí zřetelně odděluje. Vhodným způsobem by se proto mělo přičlenit k areálu kláštera a zároveň se jasně vymezit od rušné dopravní křižovatky, ať už opticky či fyzicky, aby tak vznikl prostor hodný svého významu. Bazilika tvoří důležitou součást klášterního komplexu i celého náměstí, proto by se v návrhu mělo pracovat s komponovanými průhledy.

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 1. března 2024 do 15 hodin.

Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna pro Statutární město Brno.

Další články

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

Plánování města jako základ pro rozvoj udržitelné mobility

1.11.2023

Kancelář architekta města Brna se aktivně zúčastnila Světového silničního kongresu, který se po padesáti letech opět konal v Praze. Článek přijatý do sborníku konference se týkal otázky, zda je pro zlepšení dopravy lepší stavět uvnitř měst, nebo na předměstí. Stáhnout a přečíst si můžete také kompletní českou verzi textu.

Výstava: Česká cena za architekturu 2023

Výstava: Česká cena za architekturu 2023

24.10.2023

Přijměte naše pozvání na výstavu vítězných i všech nominovaných děl České ceny za architekturu 2023. Výstava se koná v GALERII! VSTUPTE v přízemí budovy Kanceláře architekta města Brna na Zelném trhu.

Seminář: Vlakotramvaje

Seminář: Vlakotramvaje

13.10.2023

Těšíte se, že jednou pojedete „brněnským metrem“? Zajímá vás rozvoj kolejové dopravy v Česku? Nebo se téma dotýká vaší práce? Přijďte na druhý seminář zaměřený na brněnský Severojižní kolejový diametr, na jehož studii proveditelnosti se v současné době pracuje. Tentokrát bude věnovaný vlakotramvajím.