Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Publikováno: 6.11.2023

Cílem soutěže je nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s uměleckým dílem měla tvořit harmonický celek.

Vyhlášeno: Architektonicko-výtvarná soutěž na dílo k poctě královny Elišky Rejčky

Jedná se o historicky významné místo města Brna, návrh by tak měl respektovat jeho charakter, měřítko a hodnoty. Řešené nároží Mendlova náměstí je v exponované poloze frekventované dopravní křižovatky, která prostor před bazilikou od zbytku náměstí zřetelně odděluje. Vhodným způsobem by se proto mělo přičlenit k areálu kláštera a zároveň se jasně vymezit od rušné dopravní křižovatky, ať už opticky či fyzicky, aby tak vznikl prostor hodný svého významu. Bazilika tvoří důležitou součást klášterního komplexu i celého náměstí, proto by se v návrhu mělo pracovat s komponovanými průhledy.

Termín pro odevzdání soutěžních návrhů je stanoven na 1. března 2024 do 15 hodin.

Soutěž organizuje Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna pro Statutární město Brno.

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

KAM na festivalu Open House Brno

KAM na festivalu Open House Brno

7.5.2024

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.