KAM na festivalu Open House Brno

Publikováno: 7.5.2024
18
kvě

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

  • Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 13
  • 10–15
KAM na festivalu Open House Brno

Každá z komentovaných prohlídek bude unikátní. Na té první v 10 hodin pro vás David Zajíček, hlavní autor Standardu povrchů MPR Brno, okomentuje výstavu DLAŽBA BRNO! VSTUPTE v přízemí budovy. Druhá prohlídka ve 14 hodin pak začne také ve výstavních prostorách, přes foyer s točitým schodištěm se však s Vandou Novákovou z oddělení Komunikace dostanete do všech tří pater a nahlédnete do jejích zákoutí.

Zelný trh 13

Sídlo Kanceláře architekta města Brna je od doby jejího založení roku 2016 v jedné z budov Malého Špalíčku – bloku, který významnou měrou utváří prostor Zelného trhu.

Pozůstatek nejstarší zděné stavby představuje sklep při severovýchodním nároží a lze jej časově zařadit k první polovině 14. století. Snad ve druhé polovině téhož století byla parcela rozdělena a v jižní části byl vystavěn druhý dům, ze kterého se dodnes dochovala sklepní místnost v hloubi parcely. K existenci dvou samostatných renesančních domů poukazuje ústupek pravé části průčelí. Levé křídlo bylo přestavěno patrně počátkem 17. století, adaptované domy byly dle letopočtu na původním nedochovaném kamenném portálu spojeny v jeden celek v roce 1692. Později probíhaly ještě další barokní a klasicistní stavební úpravy, poslední zřejmě před polovinou 19. století.

Malý Špalíček byl mezi lety 1969-1973 komplexně renovován, a to i z důvodu velké havárie právě na adrese Zelný trh 13. Při poruše vodovodního potrubí tam 1. května 1968 vnikla voda do sklepů, poničila středověké zdivo a na fasádě se začaly objevovat trhliny. Z bezpečnostních důvodů bylo průčelí neprodleně strženo. Další rekonstrukce proběhla v letech 2003–2004.

Všechny čtyři budovy utvářející Malý Špalíček jsou od roku 1958 samostatně chráněny jako kulturní památky. V případě domu Zelný trh 13 je vysoká památková hodnota spatřována ve středověkém a renesančním jádru, které bylo později vícekrát stavebně upravované.

Další články

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

Setkání s veřejností: Okolí Ponávky z Králova Pole do Řečkovic

3.6.2024

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Poznejte širší nábřeží Ponávky a podílejte se na zadání připravované soutěže

Rozsáhlé území v okolí říčky Ponávky mezi Řečkovicemi a Královým Polem využívají každý den tisíce lidí. Nábřeží i okolní louky a lesy slouží k výletům, sportu, procházkám s dětmi, zahrádkaření, piknikům a zasahují do něj také oblasti bydlení, dopravy i průmyslu. Část Zamilovaného hájku, kterým Ponávka protéká, je dokonce retenční nádrží zadržující vodu v případě přívalových dešťů. Ani tím výčet různorodých využití oblasti nekončí. Lokalita zároveň přes veškeré činnosti v ní probíhající postrádá koncepci urbanisticko-krajinářského řešení – tedy dlouhodobý plán, jak by se měla rozvíjet a proměňovat.

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Výstava: Nová kultura bydlení | Exhibition: The New Culture of Housing

Jak si mladá generace studentů FA VUT představuje rozvoj Zábrdovic. Ateliérové práce pod vedením holandských architektů Gabriela Peñi a Servie Boetzkese. Ve spolupráci s KAM. | How new generations from FA BUT envision the next development of Zabrdovice. Under the guidance of Dutch Architects Gabriel Peña and Servie Boetzkes and collaboration with KAM.