KAM na festivalu Open House Brno

Publikováno: 7.5.2024
18
kvě

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

  • Kancelář architekta města Brna, Zelný trh 13
  • 10–15
KAM na festivalu Open House Brno

Každá z komentovaných prohlídek bude unikátní. Na té první v 10 hodin pro vás David Zajíček, hlavní autor Standardu povrchů MPR Brno, okomentuje výstavu DLAŽBA BRNO! VSTUPTE v přízemí budovy. Druhá prohlídka ve 14 hodin pak začne také ve výstavních prostorách, přes foyer s točitým schodištěm se však s Vandou Novákovou z oddělení Komunikace dostanete do všech tří pater a nahlédnete do jejích zákoutí.

Zelný trh 13

Sídlo Kanceláře architekta města Brna je od doby jejího založení roku 2016 v jedné z budov Malého Špalíčku – bloku, který významnou měrou utváří prostor Zelného trhu.

Pozůstatek nejstarší zděné stavby představuje sklep při severovýchodním nároží a lze jej časově zařadit k první polovině 14. století. Snad ve druhé polovině téhož století byla parcela rozdělena a v jižní části byl vystavěn druhý dům, ze kterého se dodnes dochovala sklepní místnost v hloubi parcely. K existenci dvou samostatných renesančních domů poukazuje ústupek pravé části průčelí. Levé křídlo bylo přestavěno patrně počátkem 17. století, adaptované domy byly dle letopočtu na původním nedochovaném kamenném portálu spojeny v jeden celek v roce 1692. Později probíhaly ještě další barokní a klasicistní stavební úpravy, poslední zřejmě před polovinou 19. století.

Malý Špalíček byl mezi lety 1969-1973 komplexně renovován, a to i z důvodu velké havárie právě na adrese Zelný trh 13. Při poruše vodovodního potrubí tam 1. května 1968 vnikla voda do sklepů, poničila středověké zdivo a na fasádě se začaly objevovat trhliny. Z bezpečnostních důvodů bylo průčelí neprodleně strženo. Další rekonstrukce proběhla v letech 2003–2004.

Všechny čtyři budovy utvářející Malý Špalíček jsou od roku 1958 samostatně chráněny jako kulturní památky. V případě domu Zelný trh 13 je vysoká památková hodnota spatřována ve středověkém a renesančním jádru, které bylo později vícekrát stavebně upravované.

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Odborná porota vybrala nejlepší návrh v soutěži na Poctu královně Elišce Rejčce

4.4.2024

Bílé bloky symbolizující život i dílo královny Elišky Rejčky a s nimi propojený parčík pravidelně vysazených mandloní, to vše zasazeno do širší travnaté plochy. Takové je základní rozvržení odbornou porotou nejlépe hodnoceného návrhu od Michala Palaščaka a Heleny Lukášové, kterému byla udělena 2. cena v architektonicko-výtvarné soutěži pořádané ve spolupráci Kanceláře architekta města Brna (KAM) a Odboru kultury brněnského magistrátu. Na základě rozhodnutí odborné poroty 1. cena udělena nebyla. Výsledky soutěže včera projednala Rada města Brna na své schůzi. Veřejnost si bude moci všech 34 návrhů prohlédnout na výstavě v Urban centru na Staré radnici, a to od druhé poloviny května.