O novém nádraží

Plynulé začlenění do městské sítě a obohacení veřejného života nové čtvrti, komfortní a snadné využití s vynikajícími možnostmi přestupu a reprezentativní budova, která posiluje identitu města Brna. Tak bude podle vítězů mezinárodní soutěže z ateliéru Benthem Crouwel Architects vypadat nové hlavní nádraží v Brně.

Benthem Crouwel International B.V.

Urbanismus a architektura

Nové hlavní nádraží musí respektovat vznikající čtvrť, zachovat prostupnost území a minimalizovat bariéru železničního mostu. Stane se dominantou čtvrti a významným orientačním bodem. Spolu se související zástavbou musí být vhodně včleněno do panoramatu města.

Nádraží, včetně souvisejících staveb, zastřešení nástupišť a navazujících prostranství, je navrženo s důrazem na funkčnost, přehlednost, lidské měřítko, příjemné vnitřní prostředí, ekonomiku, trvalou udržitelnost a minimální dopad na životní prostředí. Eliminováno bude také zatížení hlukem.

Nový bulvár spojí nádraží s centrem města a opticky také s katedrálou svatého Petra a Pavla. Veřejná prostranství umožní volný pohyb pěších i cyklistů a bezpečně navážou na veřejnou dopravu. Nutná je bezbariérovost řešení a přirozené spojení s nábřežím Svratky.

Návrh nové zástavby v okolí nádraží doplní dnes chybějící funkce, podpoří potenciál lokality a vytvoří srdce nové městské struktury skrze mix funkcí – maloobchod, kanceláře, hotely nebo studentské bydlení. V místě bude také nové sídlo Oblastního ředitelství Správy železnic.

Benthem Crouwel International B.V.

Doprava

Aby městská hromadná doprava fungovala bez ohledu na celoměstské změny, bude mít nové nádraží flexibilní uspořádání přestupního uzlu. V místě budou čtyři tramvajové zastávky sloužící i autobusům a další čtyři pro městské busy. Regionální i dálková autobusová doprava bude mít na novém nádraží 40 stanovišť a využívána bude i jako náhradní doprava za železnici.

Železniční doprava získá 14 průběžných kolejí s nástupní hranou, dvě průběžné koleje bez nástupní hrany pro nákladní vlaky a dvě kratší pro odstavení vlaků končících. Počítá se také s podzemní dráhou, tzv. severojižním kolejovým diametrem. Její stanice pro směr na Chrlice je plánována v podzemí kolmo na železniční koleje, stanice na Modřice a Střelice pak v přednádražním prostoru severně od kolejiště.

Hlavní příjezd automobilů i dálkových autobusů se předpokládá od velkého městského okruhu z prostoru budoucí křižovatky jihozápadně od nádraží. Pro parkování vzniknou parkoviště krátkodobá pro taxi a K+R i dlouhodobá.

Cyklistická doprava je důležitou součástí projektu, proto jsou v návrhu nového nádraží vhodně začleněny plánované cyklotrasy procházející územím. Stejně tak na nádraží budou bezobslužné úschovny kol s kapacitou alespoň 1000 kol.

Benthem Crouwel International B.V.

Modrozelená infrastruktura a udržitelné stavění

Řešení modrozelené infrastruktury je neodmyslitelnou součástí urbanistického, architektonického a technického návrhu nového nádraží. Napojí se na stávající systém zeleně, zejména břehy Svratky. Podobně se počítá s důkladným hospodařením s dešťovou vodou. V plánu je umístit potřebné retenční nádrže, snížit odtok srážkových vod z řešeného území a přispět ke zlepšení kvality odtékajících srážkových vod do Svratky.

Návrh nových budov vzniká s ohledem na trvalou udržitelnost staveb – prověřovány jsou možnosti využití obnovitelných zdrojů energie, jako je fotovoltaika nebo solární kolektory. Ploché střechy navržených budov, s výjimkou zastřešení budovy nového hlavního nádraží, budou řešeny formou zelených střech.

Benthem Crouwel International B.V.