Architektonická studie „Cyklostezka Svratecká – Lávky“

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Architektonická studie „Cyklostezka Svratecká – Lávky“

Lhůta pro pro podání nabídky: do 9.12.2019 do 15:00 hod

Číslo poptávky: 2019/58

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a zadávací dokumentace Architektonické studie „Cyklostezka Svratecká – Lávky“ pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s ohledem na § 6 a  § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, s přihlédnutím k ustanovení , a to dle následující specifikace § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

Termín pro předání a převzetí dokončení Díla: nejpozději do 13 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Ing. Kristina Župková
  • +420 770 176 563

Způsob podání nabídky:

Osobně na adrese Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát, 3. patro nebo oddělení Veřejného prostoru 1. patro- pracovní dny 9:00 - 17:00 hod, 9.12. od 9:00 - 15:00 hod.

Kvalifikace dodavatele:

Zhotovitel musí být autorizovanou osobou ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekta a o výkonu povolání autorizovaných inženýra a technika činných ve výstavbě (požadovanou autorizací je ČKA A.0 nebo A.1).

Specifikace předmětu:

Návrh bude zpracován specialisty s odbornou způsobilostí, textová i grafická část bude opatřena autorizačním razítkem