Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Licence Microsoft 365 Business

Lhůta pro pro podání nabídky: do 22.5.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/06

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění licencí Microsft 365 Business na období 12 měsíců pro Kancelář architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

12 měsíců

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem „NEOTVÍRAT“ nebo elektronicky na emailovou adresu: voltrova.tereza@kambrno.cz

Kvalifikace dodavatele:

Není specifikováno

Specifikace předmětu:

Zajištění licencí Microsoft 365 Business (konkrétně verzí Basic a Standard) se závazkem na dobu jednoho roku pro Kancelář architekta města Brna, na jejímž základě budou objednávány jednotlivé kusy licencí vybraného softwaru, a to do maximálních limitů uvedených v poptávce.