Defaultní obrázek

Poptávka: podání cenové nabídky
Komplexní zajištění pořizování záznamů akcí KAM, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu

Lhůta pro pro podání nabídky: do 19.10. 2020 do 13:00

Číslo poptávky: 2020/22

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na komplexní zajištění pořizování záznamů akcí KAM, jejich živého streamu a postprodukce videomateriálu. V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Předpokládaná doba plnění:

na 24 měsíců od účinnosti Dohody

Místo plnění:

Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky budou doručeny v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro. Nabídky budou doručeny v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky a textem "NEOTVÍRAT".

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží seznam významných služeb obdobného charakteru jako je předmět této poptávky, realizovaných v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení. Bližší informace v Poptávce k podání cenové nabídky.

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění pořizování záznamů akcí zadavatele nebo jejich živé streamování na vybraných online kanálech zadavatele, jakož i zajištění postprodukce záznamů. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda. Zadavatel předpokládá cca 6 akcí s potřebou živého streamování za kalendářní rok a cca 8 akcí s potřebou vytvoření audiovizuálního záznamu.
Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v návrhu rámcové dohody (příloha č. 3 poptávky) a ve specifikaci předmětu plnění (příloha č. 2 poptávky).