Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Zajištění úklidových služeb v prostorách budovy Kanceláře architekta města Brna

Lhůta pro pro podání nabídky: do 14.11.2023 do 15:00

Číslo poptávky: 2023/13

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na zajištění úklidových služeb v prostorách budovy Kanceláře architekta města Brna, kdy jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 a 31, zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek – mimo zadávací řízení, a to dle následující specifikace.

Předpokládaná doba plnění:

24 měsíců od ledna 2024

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Petra Fránková
  • +420 770 176 560

Způsob podání nabídky:

Nabídky vč. příloh budou podávány v sídle zadavatele (sekretariát v 3. patře), v pracovní dny od 09:00 do 17:00.

Nabídka v listinné podobě musí být doručena v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky s uvedením výzvy "NEOTEVÍRAT". V případě, že obálka bude umístěna do další obálky, musí být i tato (vnější) obálka označena názvem veřejné zakázky.

Kvalifikace dodavatele:

dle specifikace v přiložené poptávce

Specifikace předmětu:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb v prostorách budovy Kanceláře architekta města Brna.

Doplňující informace

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění, a to dne 08.11.2023 ve 13:00. Více dle upřesnění v poptávce.