Semináře k SJKD

Čím se může inspirovat Brno při plánování podzemní dráhy? Má navazovat na síť železnic, tramvají, nebo půjde o metro? Kolik bude potřeba zastávek? A je na to Brno dost velké? Série seminářů organizovaná kanceláří městského architekta hledá odpovědi nejen na tyto otázky.

Podzemní dráhy

První seminář proběhl ve čtvrtek 25. března 2021 a k pětici přednášejících se online připojila téměř stovka posluchačů.

Přednášející se shodli na tom, že podzemní dráha v Brně má smysl. Síť metra mají i města s výrazně nižším počtem obyvatel, než má Brno (381 tis. obyvatel), například švýcarský Lausanne (136 tis. obyvatel) nebo italská Brescia (190 tis.). Podobně mají různé typy podzemní dráhy i rozlohou srovnatelné metropole jako jsou Helsinky, Poznaň nebo Frankfurt nad Mohanem. Přednášející také zdůraznili, že každé město má své specifické potřeby a neexistuje jedno univerzální řešení, vždy je potřeba hledat řešení na míru. Různé systémy se navíc mohou v rámci jednoho města vzájemně doplňovat, příkladem toho je Praha nebo Vídeň.

Spolupořadatelem akce byl Ústav železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

Vlakotramvaje

Těšíte se, že jednou pojedete „brněnským metrem“? Zajímá vás rozvoj kolejové dopravy v Česku? Druhý seminář zaměřený na brněnský Severojižní kolejový diametr, na jehož studii proveditelnosti se v současné době pracuje, tentokrát nabízel témata spojená s vlakotramvajemi.

Akce se uskutečnila 1. listopadu 2023 a probíhala v anglickém jazyce. Spolupořadatelem byl Ústav železničních konstrukcí a staveb Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.