Studie proveditelnosti

Jaké varianty kolejového diametru jsou ekonomicky proveditelné, hospodárně provozovatelné a technicky realizovatelné? Jaký vliv by měly na životní prostředí? Nakolik by zlepšily dopravní obsluhu města i regionu? Odpovědět má studie proveditelnosti, jejíž zadání připravila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR.

Na co studie proveditelnosti odpoví?

  • Je vhodnější podzemní železnice, tramvaj, metro, nebo jejich kombinace?
  • Jaká trasa je nejvhodnější a na jaké železniční nebo tramvajové tratě má diametr navazovat?
  • Kolik má mít diametr zastávek/stanic a kde mají být?
  • Jaké budou investiční a provozní náklady?
  • Jaké budou požadované parametry vozidel a kde budou vozidla deponována?
  • O kolik se zlepší doprava po městě a do města?
  • Jak se změní povrchová doprava?
  • U kterých zastávek/stanic mohou být záchytná parkoviště?
  • V jakém intervalu mají vlaky diametrem jezdit?
  • Jaké mají být parametry dráhy jízdní profily, napájení, zabezpečení apod.?

Kdo ji zpracovává?

Zhotovitele vybrali radní města Brna na začátku září 2020. Stalo se jím sdružení firem MORAVIA CONSULT Olomouc a METROPROJEKT Praha.

Kdo ji zadal?

Zadavatelem studie je Statutární město Brno, v odborných věcech zastoupeno Kanceláří architekta města Brna a ve formálních Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

V řídicím výboru zasedá Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železnic, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

V roli konzultantů je KORDIS (koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje), Dopravní podnik města Brna a Brněnské komunikace.