PRINCIPY TVORBY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

 

Kuchařka pro lepší Brno

O co jde

Město Brno, ve kterém se budete cítit dobře. Takový je cíl knihy Principy tvorby veřejných prostranství. Představuje principy, podle kterých je možné vytvářet atraktivní, příjemné a bezpečné ulice, náměstí, parky a další místa ve městě. Má sloužit jako „kuchařka“ na tvorbu veřejných prostranství, která prostřednictvím ukázek nabízí srozumitelné „recepty“.

Principy jsou určeny všem, kdo se zajímají o veřejná prostranství – zástupcům samosprávy, architektům, projektantům i široké veřejnosti. Kniha má pomoci vytvořit si či zpřesnit názor na kvalitu veřejných prostranství ve vaší městské části či obci. Může tak sloužit jako katalyzátor pro další úpravy. Zároveň má usnadnit práci zadavatelům projektu a zdárně je provést od procesu návrhu a povolování až k realizaci.

Doporučujeme knihu přečíst před tím, než začnete přemýšlet o úpravě veřejného prostranství. Ať už se jedná o rekonstrukci, nebo zcela nový projekt.

Kapitoly

vod
1
Úvod
?ivot
2
Život
URBANISMUS
3
URBANISMUS
Architektura
4
Architektura
ZELEN INFRASTRUKTURA
5
ZELENÁ INFRASTRUKTURA
DOPRAVN INFRASTRUKTURA
6
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
TECHNICK INFRASTRUKTURA
7
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Povrchy
8
Povrchy
Vybaven
9
Vybavení
Proces
10
Proces

Chcete mít Principy ve své knihovně?

Knihu Principy tvorby veřejných prostranství si u nás můžete zakoupit za 450 Kč. Dostupná je také v síti knihkupectví Academia v Brně i Praze a pražském CAMPu (Centrum architektury a městského plánování).