Defaultní obrázek

Poptávka: Podání cenové nabídky
Dokončení instalací vzduchotechniky a navazující stavební úpravy

Lhůta pro pro podání nabídky: do 24.06.2020 do 12:00

Číslo poptávky: 2020/12

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na dokončení instalací vzduchotechniky a navazující stavební úpravy v budově Zelný trh č.p. 331/1  pro zadavatele veřejné zakázky, Kancelář architekta města Brna. V případě této poptávky jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoZVZ”), kterou zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení dle § 31 ZoZVZ.

Předpokládaná doba plnění:

5 měsíců ode dne zahájení prací

Místo plnění:

Zelný trh 331/13, 602 00 Brno

Kontaktní osoba:

  • Bc. Tereza Voltrová
  • +420 722 934 930

Způsob podání nabídky:

Nabídky včetně všech příloh podávejte v papírové podobě na adresu: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, sekretariát 3.patro v neprůhledné a zalepené obálce s názvem poptávky "DOKONČENÍ INSTALACÍ VZDUCHOTECHNIKY A NAVAZUJÍCÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY" a textem „NEOTVÍRAT“.

Kvalifikace dodavatele:

Dodavatel předloží seznam nejméně 3 významných stavebních prací ve formě čestného prohlášení realizovaných za posledních 5 let před zahájením tohoto poptávkového řízení.

Specifikace předmětu:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající především v umístění vnitřních chladících jednotek ve 2. a 3. nadzemním podlaží, nových rozvodech vzduchotechnického potrubí, umístění vnitřních chladících jednotek ve 4. nadzemním podlaží a umístění vzduchotechnické jednotky na střechu objektu včetně opláštění, a to vše v sídle zadavatele. Rozvody instalací vzduchotechniky ve 2. a 3. nadzemním podlaží byly provedeny již v předchozích etapách rekonstrukce objektu. Součástí stavebních prací je rovněž rekonstrukce zasedací místnosti ve 4. nadzemním podlaží (zejména slaboproud, silnoproud, sádrokartonové podhledy).