Studie proveditelnosti

Jaké varianty kolejového diametru jsou ekonomicky proveditelné, hospodárně provozovatelné a technicky realizovatelné? Jaký vliv by měly na životní prostředí? Nakolik by zlepšily dopravní obsluhu města i regionu? Odpovědět má studie proveditelnosti, jejíž zadání připravila Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR.

Na co má studie proveditelnosti odpovědět?

  • Je vhodnější podzemní železnice, tramvaj, metro, nebo jejich kombinace?
  • Jaká trasa je nejvhodnější a na jaké železniční nebo tramvajové tratě má diametr navazovat?
  • Kolik má mít diametr zastávek/stanic a kde mají být?
  • Jaké budou investiční a provozní náklady?
  • Jaké budou požadované parametry vozidel a kde budou vozidla deponována?
  • O kolik se zlepší doprava po městě a do města?
  • Jak se změní povrchová doprava?
  • U kterých zastávek/stanic mohou být záchytná parkoviště?
  • V jakém intervalu mají vlaky diametrem jezdit?
  • Jaké mají být parametry dráhy jízdní profily, napájení, zabezpečení apod.?

Kdo a jak dlouho ji bude zpracovávat?

Zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení. Příslušnou veřejnou zakázku lze nalézt na webu města Brna, podávat nabídky mohou zájemci do pondělí 10. srpna 2020 do 10 hodin.

Předpokládá se, že hotovou studii proveditelnost by zpracovatel mohl mít 18 měsíců od uzavření smlouvy.

Kdo ji zadává?

Zadavatelem studie je Statutární město Brno, v odborných věcech zastoupeno Kanceláří architekta města Brna a ve formálních Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

V řídicím výboru zasedá Ministerstvo dopravy ČR, Státní fond dopravní infrastruktury, Správa železnic, Jihomoravský kraj a Statutární město Brno.

V roli konzultantů je KORDIS (koordinátor Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje), Dopravní podnik města Brna a Brněnské komunikace.