Důraz kladený na historii, kvalitu nebo snížení přehřívání ulic: Brno má závazný Standard povrchů pro své historické jádro

Publikováno: 14.12.2023

Dlouhodobá vize řešení dláždění historického centra města, využití už osvědčených postupů i zdůraznění častých překážek, které se při opravách ulic objevují. To je dnes brněnskými radními schválený Standard povrchů městské památkové rezervace. Dokument dokončený po více než roce práce odborníky Kanceláře architekta města Brna (KAM) vznikal i ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, magistrátními odbory nebo Národním památkovým ústavem. Platit začne od 1. února 2024, fyzickou podobu dostane 1. dubna.

Důraz kladený na historii, kvalitu nebo snížení přehřívání ulic: Brno má závazný Standard povrchů pro své historické jádro

Při návrhu standardu byl kladen důraz na respektování charakteru města, zejména v jeho centrální části. „Pro historické jádro je navržen kámen, přesně tak, jak ho známe z Veselé nebo Starobrněnské ulice. Je to krok k zachování autentičnosti. Zároveň je však také nutné brát v úvahu finanční aspekty, a proto dokument obsahuje také alternativní typy dlažby pro vzdálenější ulice. Na rekonstrukci Údolní kolem Obilního trhu je určena např. světlejší betonová varianta, tryskaná, s menšími fazetami a větší pevností,“ říká radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Dokument je závazný a určuje vzhled a typ dlažby pro městskou památkovou rezervaci, a to v případě, že jde o komunikace ve vlastnictví města Brna, nebo budou do jeho vlastnictví po dokončení předány. Nevztahuje se však na havarijní a dočasné opravy.

Standard povrchů v Městské památkové rezervaci Brno reflektuje klíčové požadavky na trvanlivost, estetiku a zohledňuje i historickou podobu ulic. Dokument také stanovuje standardy pro související mobiliář a technické prvky, které jsou nedílnou součástí návrhu povrchů.

Hlavním důvodem pro vytvoření standardu je naše úcta k městu. Dlažba ovlivňuje nejen jeho vzhled, ale i atmosféru jednotlivých míst. A i když si to ani neuvědomujeme, denně ji používáme a máme před očima. Nová pravidla proto poskytují dlouhodobou vizi pro historické centrum města, včetně postupné obnovy povrchů, přičemž respektujeme osvědčené postupy a řešíme běžné výzvy, které se objevují při opravách veřejných prostranství. Zdejší dlažba má být už napříště z esteticky kvalitních a zároveň trvanlivých materiálů,“ doplňuje ředitel KAM Jan Tesárek.

„Při tvorbě standardu jsme měli na paměti zejména navázání na historickou kontinuitu dláždění, ale zohlednili jsme také ekonomickou stránku věci, odolnost, trvanlivost a snadnou údržbu povrchů. Velkou pozornost jsme věnovali detailům, bezbariérovému užívání a snížení přehřívání města v letních měsících,“ uzavírá David Zajíček, vedoucí oddělení Veřejný prostor na KAM, který stojí za přípravou dokumentu.

Principy dnes schválených standardů přitom odborníci z KAM používali na již rozběhlé projekty. Když v roce 2019 procházela ulice Solniční náročnou rekonstrukcí kanalizace, hrozilo, že bude znovu vydlážděna betonovou dlažbou. Společná snaha KAM a města Brna vedla ke změně projektu a použití kamenné dlažby, ale také vypracování koordinační studie ulice Česká a jejího okolí, která se má proměnit po výstavbě plánovaného podzemního kolektoru. A právě při této spolupráci vznikla potřeba jednotného předpisu pro řešení dláždění historického jádra města.

Podobně byla letos v srpnu tehdy připravovaná koncepce využita při rekonstrukci veřejného prostranství na křížení ulic Nádražní a Husova. Ve spolupráci s výrobci se tam poprvé objevila betonová testovací dlažba dále vyvíjená pro ulice mimo historické centrum. Světlý povrch nových dlaždic tak začal během horkých měsíců pomáhat snižovat zahřívání ulice a omezovat vyzařování tepla v noci. Tento projekt zároveň odstartoval první měření vlivu barevnosti dlažby na testovacím povrchu, a do budoucna se mají zapojit i vysoké školy.

Další články

Procházka: Když Moravák rozkete

Procházka: Když Moravák rozkete

16.5.2024

Brněnské moře? Rozkvetlá zahrada? Dobrodružství pro děti? Chvíle odpočinku s nápojem? I to nabízí proměněný park na Moravském náměstí. Pojďte se vypravit na další procházku za architekturou – ve čtvrtek 30. května od 17 hodin. Průvodkyní nám bude spoluautorka dnešní podoby parku architektka Janica Šipulová.

KAM na festivalu Open House Brno

KAM na festivalu Open House Brno

7.5.2024

Přijďte se za námi podívat na Zelný trh! Během festivalu Open House Brno se můžete zúčastnit dvou komentovaných prohlídek – v 10:00 a 14:00. Sraz je ve foyer, maximální počet osob na 45 minut trvající prohlídku je 30. Pokud chcete pouze navštívit budovu a nepotřebujete slyšet doprovodný komentář, můžete se zastavit kdykoli mezi 10:00 a 15:00.

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

Výstava: Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně

30.4.2024

Mandloňový sad prostupující devět bílých bloků. Meandrující vodní prvek s reliéfy hvězd a figury. Sochy, skulptury, krajinářská řešení… Výstava v brněnském Urban centru vám od 15. května do 7. června 2024 nabízí všech 34 modelů různorodých řešení uměleckého díla k Poctě Královny Elišky Rejčky na Starém Brně i přilehlého veřejného prostranství.