Důraz kladený na historii, kvalitu nebo snížení přehřívání ulic: Brno má závazný Standard povrchů pro své historické jádro

Publikováno: 14.12.2023

Dlouhodobá vize řešení dláždění historického centra města, využití už osvědčených postupů i zdůraznění častých překážek, které se při opravách ulic objevují. To je dnes brněnskými radními schválený Standard povrchů městské památkové rezervace. Dokument dokončený po více než roce práce odborníky Kanceláře architekta města Brna (KAM) vznikal i ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi, magistrátními odbory nebo Národním památkovým ústavem. Platit začne od 1. února 2024, fyzickou podobu dostane 1. dubna.

Důraz kladený na historii, kvalitu nebo snížení přehřívání ulic: Brno má závazný Standard povrchů pro své historické jádro

Při návrhu standardu byl kladen důraz na respektování charakteru města, zejména v jeho centrální části. „Pro historické jádro je navržen kámen, přesně tak, jak ho známe z Veselé nebo Starobrněnské ulice. Je to krok k zachování autentičnosti. Zároveň je však také nutné brát v úvahu finanční aspekty, a proto dokument obsahuje také alternativní typy dlažby pro vzdálenější ulice. Na rekonstrukci Údolní kolem Obilního trhu je určena např. světlejší betonová varianta, tryskaná, s menšími fazetami a větší pevností,“ říká radní pro územní plánování a rozvoj Petr Bořecký.

Dokument je závazný a určuje vzhled a typ dlažby pro městskou památkovou rezervaci, a to v případě, že jde o komunikace ve vlastnictví města Brna, nebo budou do jeho vlastnictví po dokončení předány. Nevztahuje se však na havarijní a dočasné opravy.

Standard povrchů v Městské památkové rezervaci Brno reflektuje klíčové požadavky na trvanlivost, estetiku a zohledňuje i historickou podobu ulic. Dokument také stanovuje standardy pro související mobiliář a technické prvky, které jsou nedílnou součástí návrhu povrchů.

Hlavním důvodem pro vytvoření standardu je naše úcta k městu. Dlažba ovlivňuje nejen jeho vzhled, ale i atmosféru jednotlivých míst. A i když si to ani neuvědomujeme, denně ji používáme a máme před očima. Nová pravidla proto poskytují dlouhodobou vizi pro historické centrum města, včetně postupné obnovy povrchů, přičemž respektujeme osvědčené postupy a řešíme běžné výzvy, které se objevují při opravách veřejných prostranství. Zdejší dlažba má být už napříště z esteticky kvalitních a zároveň trvanlivých materiálů,“ doplňuje ředitel KAM Jan Tesárek.

„Při tvorbě standardu jsme měli na paměti zejména navázání na historickou kontinuitu dláždění, ale zohlednili jsme také ekonomickou stránku věci, odolnost, trvanlivost a snadnou údržbu povrchů. Velkou pozornost jsme věnovali detailům, bezbariérovému užívání a snížení přehřívání města v letních měsících,“ uzavírá David Zajíček, vedoucí oddělení Veřejný prostor na KAM, který stojí za přípravou dokumentu.

Principy dnes schválených standardů přitom odborníci z KAM používali na již rozběhlé projekty. Když v roce 2019 procházela ulice Solniční náročnou rekonstrukcí kanalizace, hrozilo, že bude znovu vydlážděna betonovou dlažbou. Společná snaha KAM a města Brna vedla ke změně projektu a použití kamenné dlažby, ale také vypracování koordinační studie ulice Česká a jejího okolí, která se má proměnit po výstavbě plánovaného podzemního kolektoru. A právě při této spolupráci vznikla potřeba jednotného předpisu pro řešení dláždění historického jádra města.

Podobně byla letos v srpnu tehdy připravovaná koncepce využita při rekonstrukci veřejného prostranství na křížení ulic Nádražní a Husova. Ve spolupráci s výrobci se tam poprvé objevila betonová testovací dlažba dále vyvíjená pro ulice mimo historické centrum. Světlý povrch nových dlaždic tak začal během horkých měsíců pomáhat snižovat zahřívání ulice a omezovat vyzařování tepla v noci. Tento projekt zároveň odstartoval první měření vlivu barevnosti dlažby na testovacím povrchu, a do budoucna se mají zapojit i vysoké školy.

Další články

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

Brněnské stavební předpisy zaručí kvalitní rozvoj města

21.2.2024

Rada města Brna dnes dostala k projednání koncept Brněnských stavebních předpisů (BSP). Nabýt účinnosti by měly k 1. červenci tohoto roku, tedy shodně s novelou nového stavebního zákona, kdy nahradí novou celostátní vyhlášku. Od tohoto data se stanou závaznými pro všechny stavebníky, projektanty i úřady zapojené do povolovacího procesu. Zpracování dokumentu zajistila Kancelář architekta města Brna (KAM) ve spolupráci s Odborem investičním Magistrátu města Brna.

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

Město Brno zveřejní návrh nového územního plánu, čeká ho společné jednání s ministerstvy nebo Jihomoravským krajem

14.2.2024

Už 20. února bude možné si prohlédnout návrh nového Územního plánu města Brna. Na základě pokynů od Zastupitelstva města Brna z června 2022, zákonných požadavků a aktuálních změn na území města došlo k dopracování tohoto dokumentu. Nejdříve poputuje do takzvaného společného jednání, kdy se k jeho podobě budou moci vyjádřit dotčené orgány, jako jsou ministerstva, odbory brněnského magistrátu nebo Krajský úřad Jihomoravského kraje. Následovat bude veřejné projednání, které je plánováno na letní měsíce tohoto roku.

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

Procházka: Rekonstrukce interiéru Ústavního soudu

2.2.2024

První procházka za architekturou roku 2024 byla opravdu speciální. Vypravili jsme se totiž do budovy Ústavního soudu, kde jsme se spolu s autory – Darjou a Ondřejem Kafkovými z ateliéru MOAD – zaměřili na rekonstrukci sněmovního sálu a jeho okolí, tedy nejvýznamnějších prostorů v budově.