Co děláme

Kancelář architekta města Brna (KAM) je hlavní koncepční pracoviště Brna v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Pracujeme na novém územním plánu, navrhujeme urbanistické a dopravní studie, připravujeme architektonické a urbanistické soutěže, podílíme se na tvorbě kultivovaných ulic, náměstí a parků. Zároveň usilujeme o zapojení široké veřejnosti do otázek týkajících se rozvoje města. Cílem KAM je pozitivně ovlivnit vývoj Brna pro další generace.

 

Kancelář architekta města Brna:

  • připravuje návrh nového Územního plánu města Brna
  • zpracovává změny stávajícího územního plánu
  • navrhuje a zadává urbanistické a dopravní studie
  • připravuje odborné podklady a odborná vyjádření pro zástupce města v oblasti architektury, urbanismu a rozvoje města
  • iniciuje a moderuje společná jednání mezi zástupci města, městských částí, investory a architekty
  • pracuje na kultivaci veřejného prostoru ve městě
  • připravuje architektonické a urbanistické soutěže
  • zapojuje veřejnost do plánování a rozhodování při tvorbě města formou anket, besed, workshopů, výstav, procházek a společného plánování
  • posiluje partnerství a spolupráci s vysokými školami, odborníky a veřejností