Projekty: Doprava

Máme vizi města krátkých vzdáleností, ve kterém je snadné se pohybovat pěšky, na kole, autem či městskou hromadnou dopravou. Důraz klademe na to, aby ulice sloužily především lidem. Řešíme tak obslužnost rozvojových lokalit, dopravu jako součást úprav veřejných prostranství nebo napojení významných staveb.

Mapa projektů