Nový územní plán

Vše, co potřebujete vědět o novém Územním plánu města Brna.

Aktuálně

Nový Územní plán města Brna vstoupil do další klíčové fáze. Poté, co KAM předala městu na konci loňského roku dokončený návrh, bude nyní následovat jeho veřejné projednání. Kompletní návrh nového územního plánu si můžete od 24. března 2020 prohlédnout na portálu územního plánování města www.upmb.brno.cz.

V originální velikosti a tištěné podobě si ho každý může v úřední dny prohlédnout v zasedací místnosti č. 426 ve IV. podlaží budovy magistrátu na Kounicově 67 (sídlo Odboru územního plánování a rozvoje). Dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu pripravovanyupmb@brno.cz, případně můžete zavolat na bezplatnou telefonní linku 800 411 400.

Město Brno stanovilo termíny veřejných projednání návrhu územního plánu na pondělí 22. a úterý 23. června 2020, uskuteční se vždy od 15.00 na brněnském výstavišti. Lhůta pro podání námitek a připomínek skončí 30. června 2020. O případných změnách zde budeme s předstihem informovat.

KAM společně se zástupci vedení města a Odboru územního plánování připravila na červen sérii čtyř setkání s občany v městských částech Plán jede k Vám! Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu jsme pro vás nachystali také on-line prezentaci návrhu nového územního plánu, její záznam naleznete níže ve videích.

Série setkání Plán jede k vám!

 
  Kde: Kulturní dům Rubín
  Kdy: 18:00, 9. června 2020
 
 
  Kde: Kulturní středisko Omega
  Kdy: 18:00, 11. června 2020
 
 
  Kde: Hvězdárna a planetárium Brno
  Kdy: 18:00, 16. června 2020
 
 
  Kde: Dělnický dům Židenice
  Kdy: 18:00, 18. června 2020
 

 

Co je územní plán

Územní plán určuje, kde, co a jak se může stavět. Říká, kde mohou vzniknout nové domy, ulice a čtvrti, jaké plochy jsou určeny pro bydlení, komerci nebo stavby veřejného vybavení i to, jak mohou být budovy vysoké. Ukazuje také, kde budou plochy chráněny pro parky, lesy nebo zemědělství. Pro rozhodování v území je závazný. Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

K čemu ho potřebujeme?

Potřebujeme ho, aby Brno mohlo fungovat a rozvíjet se. Čím větší je město, tím těžší je najít společný pohled na jeho budoucí podobu. Takovou dohodou je právě územní plán. Spojuje v sobě mnoho protichůdných zájmů a požadavků – obyvatel, politiků, stavebníků a investorů, organizací i soukromého sektoru. Úkolem plánu je všechny tyto zájmy zkoordinovat a stanovit pravidla dalšího rozvoje.

Nový územní plán

Původně se počítalo s tím, že současný územní plán z roku 1994 bude platit pro období do roku 2010. I proto brněnští zastupitelé už v roce 2002 rozhodli zahájit práce na plánu novém, jehož koncept ve třech variantách dokončila v roce 2010 firma Arch.Design. V roce 2011 ho město představilo brněnské veřejnosti. O dva roky později ale Nejvyšší správní soud zrušil Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR), tedy krajský „územní plán“. Po rozhodnutí soudu tak nebylo možné vybrat výslednou variantu konceptu a brněnští zastupitelé se shodli na pozastavení rozjetých prací.

Koncept nového územního plánu města Brna.

Proč město pokračuje v dopracování konceptu?

V roce 2016 byly vydány nové krajské Zásady územního rozvoje a nově vzniklá Kancelář architekta města Brna projednala s brněnským magistrátem i radními města první kroky k pořízení zcela nového územního plánu. I přes veškerou snahu by ale jeho schválení nebylo možné stihnout do konce roku 2022. Město se proto rozhodlo soustředit síly na dokončení rozpracovaného konceptu.

Příprava nového územního plánu

Zastupitelstvo města Brna v červnu 2018 schválilo Pokyny k dopracování konceptu Územního plánu města Brna, jehož východiskem byly tři varianty konceptu. V září 2018 byla zpracováním pověřena KAM, která v prosinci 2019 odevzdala dokončený návrh pořizovateli. V květnu 2020 se bude konat veřejné projednání návrhu.

Návrh nového územního plánu
Návrh – textová část 
Návrh – grafická část

Platný územní plán

Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v listopadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Podle novely stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na konci roku 2022.

Textová část ÚPmB
Grafická část ÚPmB

Změny územního plánu

Aby se město mohlo s více než dvacet let starým územním plánem dále rozvíjet, bylo nutné začít řešit změny územního plánu. Požadavky na změny podává samospráva, vlastníci pozemků, stavebníci a další subjekty. Zadavatelem změn je Odbor územního plánování a rozvoje města Brna (OÚPR).

Změny „souboru 43+“
KAM dostala v roce 2017 za úkol zpracovat návrh změn souborů 41, 42 a 43 (označovaných souhrnně jako soubor 43+). Tyto soubory měly přes 250 položek. Návrh změn jsme 1. února 2019 předali k připomínkám zadavateli.

Rozdělení změn „souboru 43+“

V březnu 2019 Zastupitelstvo města Brna rozhodlo o rozdělení souboru 43+. Zastupitelé vybrali 150 změn určených ke zkrácenému postupu pořízení tak, aby se jejich vydání stihlo ještě před termínem vydání nového ÚPmB v roce 2022. Jde o změny, které nejsou systémové, nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje a není u nich potřeba hodnocení vlivu na životní prostředí. Oficiálně jsou nazvány „Změny ÚPmB 2019“.

Změny ÚPmB 2019 vybrané ke zkrácenému postupu pořízení

Návrh „Změn ÚPmB 2019“ odevzdala KAM v červenci 2019 pořizovateli. V listopadu se konala dvě veřejná projednání těchto změn. Připomínky a námitky bylo možné posílat do 4. prosince 2019. Změny by měly začít platit v roce 2020.

Změny ÚPmB 2019

Zásady územního rozvoje JMK

Územní plán města Brna navazuje na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JMK). Jedná se o územní plán kraje, který stanovuje požadavky na uspořádání a využití území kraje a vymezuje plochy nadmístního charakteru (například dálnice, železnice, velké průmyslové zóny). Jeho účelem je koordinace záměrů, které přesahují hranice jedné obce. ZÚR jsou závazné pro obce v daném kraji, to znamená, že územní plány obcí s nimi musí být v souladu.

Zásady územního rozvoje
Interaktivní prohlížení ZÚR

Ke stažení

Jak vznikal nový územní plán, co přinese nového a co je potřeba vědět před jeho veřejným projednáním? Stáhněte si zdarma naši publikaci Průvodce Brňana novým územním plánem.

i

Průvodce Brňana novým územním plánem

(Velikost souboru 12,4 MB)

Vize prostorového rozvoje Brna shrnují hlavní principy, podle kterých se chce Brno v příštích letech rozvíjet. Jsou jedním z podkladů pro přípravu nového územního plánu. Publikace vznikla na základě výstupů z velkého plánovacího setkání s odborníky, série dvanácti workshopů se zástupci městských částí, sedmi setkání s občany městských částí a online ankety. Vydala ji KAM v roce 2017. Publikaci si můžete zdarma stáhnout níže.

i

Vize prostorového rozvoje

(Velikost souboru 20,7 MB)

Videa o územním plánu

 

Doprava v Brně: Jak se má proměnit s novým územním plánem?

Nový územní plán přichází se zcela novou koncepcí rozvoje Brna. Aby zvrátil trend živelné výstavby za hranicemi Brna, nabídne větší rozsah rozvojových ploch pro bydlení i práci ve vnitřním i širším centru města. Zaměření na kompaktní město krátkých vzdáleností má podpořit také nový přístup k dopravě. Dalšími prioritami je dokončení Velkého městského okruhu a navazujících radiál, úprava sítě hromadné dopravy v reakci na novou výstavbu nebo nabídka tras pro cyklodopravu.

Návrh nového územního plánu pro Brno

Představujeme vám návrh nového brněnského územního plánu z různých pohledů. Tentokrát se zaměřujeme na informace o jeho vzniku, historii a následujících krocích.

Jak číst územní plán

Co je obsahem návrhu nového územního plánu? Jaké jsou principy jeho grafického zobrazení? A čím se liší od toho doposud platného? Odpovídáme v následujícím videu, kde vám poradíme jak číst územní plán.

Úvodní slovo

Aktuální informace ke zveřejnění návrhu nového Územního plánu města Brna. Mluví Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj města Brna, a Pavla Pannová, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna.

Plán vysíláme k vám

Když není možné přijít na naše setkání, přišli jsme s prezentací návrhu nového územního plánu přímo k vám na vaše obrazovky. První část byla věnována představování návrhu nového Územního plánu města Brna, druhá pak vašim dotazům.

Plán vysíláme k vám 2. díl

Už podruhé jsme s prezentací návrhu nového územního plánu přišli přímo na vaše obrazovky, tentokrát s větším prostorem pro vaše dotazy.

Jak bude vypadat Trnitá?

Oblast nové jižní čtvrti Trnitá je jednou z devíti hlavních rozvojových oblastí v návrhu nového územního plánu. Jak bude vypadat? Podívejte se na krátký sestřih z procházky s městským architektem a projděte se budoucími ulicemi nové čtvrti.

Seriál KAM územní plán

07 Jak číst územní plán?

07 Jak číst územní plán?

5.5.2020

Územní plán je mapou, která určuje, kde, co a jak se může v Brně stavět. Ukazuje, kde budou plochy chráněny pro určitý typ využití, jaká má být v oblasti výšková úroveň i typ zástavby. Jak jeho jednotlivé barvy, grafické prvky i identifikátory číst?

06 Proč potřebujeme nový územní plán do konce roku 2022? A co když nebude?

06 Proč potřebujeme nový územní plán do konce roku 2022? A co když nebude?

Brno má dnes jeden z nejstarších územních plánů v České republice. Dokument z roku 1994 platí už přes šestadvacet let, v řadě ohledů proto nevyhovuje současné situaci a nereaguje na potřeby lidí. Brno navíc potřebuje nový územní plán, protože podle stavebního zákona vyprší tomu stávajícímu platnost právě na konci roku 2022.

05 Jak se před sto lety plánoval Úvoz a co to dnes říká o územním plánu?

05 Jak se před sto lety plánoval Úvoz a co to dnes říká o územním plánu?

27.4.2020

Územní plán je společná dohoda na budoucí podobě města. Je to dokument s dlouhodobými cíli, nelze tak očekávat, že stavba všech navržených ulic, čtvrtí nebo parků začne hned po schválení nového dokumentu. Příkladem takového dlouhodobého plánování je například ulice Úvoz, bez které si dnes Brno neumíme představit.